in ,

Bosanci i Hercegovci najčešće nose prezime HODŽIĆ i HADŽIĆ

Prezime koje nosimo dio je ličnog identiteta i svakome je posebno na neki drukčiji način. U Bosni i Hercegovini već godinama je jedno prezimo daleko najrasprostranjenije. To je naravno prezime Hodžić.

Tri glavna razloga zbog kojih se dijaspora ne vraća u BiH

Na stranici Forebears.co.uk objavljen je podatak o brojnosti prezimena u Bosni i Hercegovini. Na listi dobro kotiraju još neka prezimena, ali Hodžići su šampioni.

Na ovoj stranici možete lijepo provjeriti koliko osoba ima isto prezime kao i vi, kao i mnogo drugih zanimljivih detalja o prezimenima.

Najbrojnija prezimena u BiH su Hodžić (28.559 osoba) i Hadžić (19.181). Prezime Hadžić je veoma rasprostranjeno i u regiji. Tako je po brojnosti ovo prezime 320. u Srbiji, a ukupno ga nosi 3.068 osoba.

Prezimena u BiH
Prezimena u BiH
Sebija Izetbegović

Sebija Izetbegović – žena monstrum ili plod propagande?

Aktivnosti Ambasade Švicarske u BiH

Švicarska podržava BiH u upravljanju potencijalima dijaspore