Izgubili ste ličnu kartu ili pasoš u BiH? Šta uraditi…

Izgubili ste dokumente? Kako doći do duplikata izgubljenih dokumenata?

Kada izgubite neki od ličnih  dokumenata, dužni ste tu činjenicu odmah prijaviti policiji u mjestu gubitka, a nakon toga u mjestu prebivališta zatražiti izdavanje duplikata.

Policija izdaje potvrdu o činjenici gubitka, nestanka ili krađe dokumenta, nakon čega građanin o svom trošku, objavljuje dokumenat nevažećim u Službenim novinama.

Sljedeći korak, nakon proglašavanja dokumenta nevažećim , je podnošenje zahtjeva za izdavanje novog dokumenta.

U slučaju naknadnog pronalaska dokumenta, dužni ste odmah dokumente vratiti nadležnoj policijskoj službi koja vam je izdala duplikat, savjetuje policija.