in ,

Lucija Ljubić predala akreditivna pisma

Lucija Ljubić
Lucija Ljubić

Stalna predstavnica Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi ambasadorica Lucija Ljubić predala je 4. maja 2017. godine akreditivna pisma izvršnom direktoru Programa Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP) Eriku Solheimu na ceremoniji koja je održana u Palati UN u Ženevi, priopćeno je danas iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Ambasadorica Ljubić zahvalila je izvršnom direktoru UNEP za vrlo značajnu pomoć Bosni i Hercegovini u proteklom periodu i saradnju BiH sa UNEP vidljivu kroz saradnju, pripremu i implementaciju projekata finansiranih od strane GEF (Global Environment Facility), implementiranih putem UNEP agencije, na lokalnom i regionalnom nivou.

Takođe je naglasila pomoć UNEP u jačanju kapaciteta institucija u BiH, uspostavi legislativnog okvira i implementaciji Bazelske, Roterdamske i Štokholmske konvencije u kojim je Bosna i Hercegovina članica.

Ambasadorica je informisala izvršnog direktora da je BiH trenutno u procesu pridruživanja Minamata konvenciji o živi, te izrazila nadu u uspješnu buduću saradnju sa UNEP i pomoć Bosni i Hercegovini u ispunjavanju Agende 2030.

Švedska ministrica u BiH

Švedska ministarka vanjskih poslova boravi u BiH

Pasoš BiH

Upozorenje bh. institucija: Ne putujte u Ukrajinu