Njemačka inicijativa za pronalazak dobavljača i u BiH

Mapa Bosne i Hercegovine
Mapa Bosne i Hercegovine

4. konferencija “Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama zapadnog Balkana” održat će se 19. juna u Frankfurtu/Main.

Konferencija ove sourcing-inicijative za Zapadni Balkan je projekat njemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, nabavku i logistiku (BME), njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu suradnji i razvoj (BMZ), njemačkog Saveznog ministarstva za privredu i energiju (BMWi), te njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK).

Cilj projekta je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz Bosne i Hercegovine i zemalja zapadnog Balkana sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ove regije, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz traženih djelatnosti poslovanja. Zainteresovane njemačke firme dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj firmi iz elektro i elektronskog sektora, saopštila je FIPA.

Koncept projekta se bazira na B2B-matchmaking platformi:

sedamdesettri (73) profila zainteresovanih njemačkih kompanija sa opisima svojih djelatnosti i konkretnim proizvodnim zahtjevima koji su upućeni firmama u zemljama zapadnog Balkana se nalaze u prilogu ovog dopisa. U profilima njemačkih kompanija se navodi šta sve firma, tj. proizvođač iz regiona treba da ima u svom proizvodnom portfoliju kako bi se kvalifikovao za potencijalnu saradnju.

svoju zainteresovanost za učešće u projektu ostvarujete kroz popunjavanje prijavnog formulara koji se takođe nalazi u prilogu ovog dopisa. Rok za prijave je 12.4.2018. god.

dostavljene aplikacije se šalju njemačkim kompanijama na uvid, a koje kroz sistem ocjenjivanja biraju firme s kojima žele da održe sastanak na događaju u Frankfurtu ove godine.