in ,

Održana godišnja skupština Džemata u Jönköpingu

Jönköping University
Jönköping University

U nedjelju, 4. februara 2018. godine je održana skupština Džemata Jönköping.

Novi članovi odbora su:

–Eldin Halilović
-Muamer Begluk
-Hamdija Javor
-Samir Šabić
-Adnan Nukić
-Amel Krivić

Članovi odbora po funkciji su: predstavnik žena: Dževdeta Zubić; predstavnik omladine: Sumeja Pehlić; imam: Hamza Terzić. Za članove revizione komisije izabrani su: Samir Jusučić (predsjednik), Nedim Osmanković i Šerif Velić.

Za članove statutarne komisije izabrani su: Izet Besić (predsjednik), Hajro Huzejrović i Salmir Nasić.

Za članove izborne komisije izabrani su: Razim Huzeirović (predsjednik), Nail Grozdanić i Adnan Hodžić. Zapisnik sa Skupštine možete naći u prostorijama našeg džemata, saopšteno je iz ovog Džemata u Švedskoj.

Mektić i Orić

Šokantna tvrdnja Dragana Mektića o Naseru Oriću

Stuttgart

Fuad Sedić večeras u Stuttgartu