in , ,

Oglasila se ambasada SAD u BiH: Našoj državi prijeti prava katastrofa, Amerikanci ozbiljno prijete, ukoliko ne ispunimo ove uslove…

Mora se unaprijediti obuka za policiju, tužioce i sudije i, u konačnici, pokazati porast broja krivičnih gonjenja i presuda, poručili su iz Ambasade SAD-a.

Bosni i Hercegovini će biti ukinuta nehumanitarna, netrgovinska pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država, uključujući vojnu pomoć i pomoć USAID-a, ukoliko Strategija za borbu protiv trgovine ljudima ne bude učinkovito implementirana.

To je potvrđeno iz Ambasade SAD u BiH.

Vladavina prava

Pojasnili su da Strategija BiH za borbu protiv trgovine ljudima u osnovi se odnosi na zaštitu žrtava i vladavinu prava.

– Također, govori i o institucijama čije funkcioniranje treba da osigura zaštitu i pravdu za žrtve, te hapšenje i procesuiranje onih koji su uključeni u gnusni zločin trgovine ljudima. Ukoliko Strategija BiH za borbu protiv trgovine ljudima ne bude učinkovito implementirana, BiH će pasti na nivo 3, što će je uvrstiti među zemlje koje ulažu najmanje u zaustavljanje trgovine ljudima – pojasnili su.

Dodali su da je BiH već napravila određene pozitivne pomake u pravom smjeru revitalizacijom Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i poduzimanjem koraka na osiguranju finansijske pomoći žrtvama.

– Predsjedništvo BiH je napravilo važan korak pokazujući jedinstvo i vodstvo kada je u pitanju implementacija državne strategije. Ali, potrebno je učiniti mnogo više. Vijeće ministara BiH mora regulirati pravni status i odobriti prošireno članstvo za Udarnu grupu za borbu protiv trgovine ljudima. BiH mora unaprijediti obuku za policiju, tužioce i sudije i, u konačnici, pokazati porast broja krivičnih gonjenja i presuda u slučajevima koji se odnose na trgovinu ljudima – poručili su.

Potencijalne žrtve

Prema njihovim riječima, putem programa Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenje zakona (INL) pri Ambasadi SAD i ministarstva pravosuđa SAD, Ambasada pruža pomoć BiH kroz programe obuke i mentorstva namijenjenih policiji, tužiocima i sudijama koji rade na slučajevima trgovine ljudima.

Jedna od institucija nadležna za ovu državnu strategiju je i Ministarstvo sigurnosti BiH.

– Tokom 2019. godine identificirana je 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima. Tužilaštva u BiH su donijela odluku o obustavi istrage u sedam predmeta protiv osam lica, donijela su 37 naredbi o provođenju istraga protiv 48 lica i podigla 20 optužnica protiv 31 lica. Sudovi su izrekli 34 osuđujuće presude protiv 34 lica. Također, donijeli su četiri odluke protiv četiri lica kojima se žalba odbija kao neosnovana te potvrđuje prvostepena presuda – kazali su iz Ministarstva.

– Od ukupnog broja potencijalnih žrtava (61), 49 žrtava je ženskog spola, a 12 žrtava muškog. Njih 25 su punoljetne (21 su ženskog spola, a četiri muškog), a 36 žrtava je maloljetno (28 su ženskog pola, a osam muškog). Evidentirani su sljedeći oblici eksploatacije: 36 prosjačenja, 15 seksualno iskorištavanih, tri prodaja radi prisilnog sklapanja braka (kombinirano sa seksualnim iskorištavanjem ili prosjačenjem), četiri iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije i tri ostala – pojasnili su iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Muškarac rođen u ovom znaku Zodijaka je vjeran kao pas, ali jednu stvar vam nikako neće oprostiti

Nova slika Darka Lazića izaziva nevjericu: Teško da pjevač ima i 70 kilograma