in ,

Sada je sve poznato: Šta donosi “korona zakon” koji je usvojio Parlament Federacije

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je kasno sinoć na vanrednoj online sjednici Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih uslijed globalne pandemije korona virusa.

Kolokvijalno nazvan ‘korona zakon’, ovaj akt predložen je, prema obrazloženju Federalne vlade, u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije, imajući u vidu ogromne negativne ekonomske posljedice koje će u narednom periodu nastati kao posljedica stanja nesreće s obzirom na to da je veliki broj poslovnih subjekata obustavio rad, što dovodi do značajnog poremećaja normalnih tokova poslovanja.

Ovim zakonom propisuju se: subvencioniranja doprinosa za obavezna osiguranja, obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, prekid svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, prekid obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima, prekid prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgoda primjene propisa te uspostava Garancijskog fonda.

Vlada Federacije BiH je jučer također održala sjednicu na kojoj je utvrdila svoje amandmane na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Budući da je ona predlagač zakona, amandmani su automatski postali sastavni dio prijedloga tog akta.

Jednim od ovih amandmana je, s ciljem jačanja financijske discipline, predloženo smanjenje sa 90 na 60 dana nakon prestanka stanja nesreće perioda u kojem neće biti obračunavane zatezne kamate na javne prihode. Predložen je i amandman po kojem je Razvojna banka FBiH dužna kvartalno izvještavati Vladu FBiH o upravljanju Fondom za osiguranje kredita, a Vlada će u roku od 15 dana po završetku kvartala, taj izvještaj dostaviti Parlamentu FBiH.

Na ovaj način je osigurana transparentnost korištenja sredstava Fonda, obrazloženo je iz Vlade. Vlada nije prihvatila mnoštvo amandmana, izuzev nekolicine djelomično, koje su na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uložili neki zastupnici Predstavničkog doma ili zastupnički klubovi. Ti amandmani nisu dobili većinsku podršku ni u sinoćnjem izjašnjavanju Doma u cjelini.

Osim ‘korona zakona’, zastupnici su na ovoj sjednici većinom glasova prethodno odobrili i Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg federalnog proračuna, usko povezanog s budućim zakonom. Rebalansirani proračun ukupno iznosi 5,5 milijardi KM, što je za 11 posto više od dosadašnjeg ukupnog iznosa, obrazložio je zastupnicima federalni premijer Fadil Novalić.

Kazao je da se Vlada kao predlagač budžeta, u pripremi rebalansa, suočila s dvostrukim pritiskom – s jedne strane, sa sačinjavanjem relevantnih i realnih projekcija očekivanog umanjenja prihoda od poreza i doprinosa kao posljedicom pandemije koronavirusa, a s druge strane, s potrebom da se planira stabilizacijski fond koji će osigurati značajan novac za pomoć gospodarstvu i gospdoarskim subjektima u FBiH. Projekcije na prihodovnoj strani se baziraju na očekivanom padu potrošnje, prvenstveno privatne, uslijed čega je očekivano smanjenje neto prihoda od indirektnih poreza 15 posto, zatim prihoda na dobit od 21 posto; doprinosi za ,irovinsko-invalidsko osiguranje projicirani su u iznosu manjem za 15, 2 posto (za 315 miliona KM).

Prenijelo ga: Političar iz SDA zaspao tokom sjednice Parlamenta FBiH

Danas stiže konačna odluka: Djeca i stariji mogli bi izlaziti vani po tri dana sedmično