Saopćenje KCUS-a: Za nedostatak citostatika odgovoran je Zavod zdravstvenog osiguranja

Novi haos Sebije Izetbegović
Novi haos Sebije Izetbegović
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu izdao je saopćenje zbog nedostatka citostatika, a poručili su da nemaju nikakvog uticaja na nabavku ovih lijekova.

Pojedini citostatici za onkološke pacijente oboljele od karcinoma, a koje nabavlja Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, nedostaju na KCUS – u. Zbog toga 30 pacijenata oboljelih od karcinoma ne mogu primiti terapiju na Klinici za onkologiju.

“KCUS nema utjecaj na kupovinu citostatika. Nabavka i finansiranje lijekova s Liste lijekova Fonda solidarnosti, na kojoj se nalaze i oni za liječenje malignih bolesti, u nadležnosti je Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Dakle, FZZOiR provodi postupke javnih nabavki za citostatike, pa ih nakon nabavke dostavlja Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, koji samo aplicira te citostatike bolesnicima”, navode iz KCUS-a.

Prema riječima prof.dr. Semira Bešlije, šefa Klinike za onkologiju KCUS, već tri sedmice nedostaje Cisplatin, Gemzar, Vinkristin, Bleocin, Metotrexat, te lijek Taxotera (od 16.aprila 2018.godine), a pacijenti se privatno snalaze ili čekaju.