in ,

Srbijanski doktor izazvao buru u javnosti: Neistina je da je paracetamol na listi kancerogenih supstanci!

Srbijanski doktor Branimir Nestorović izazvao je veliku buru u javnosti nakon što je iznio tvrdnju da je paracetamol 27. januara u Kaliforniji stavljen na listu kancerogenih supstanci, što se na koncu ispostavilo kao neistina.

Isti ljekar, gostujući na jednoj televiziji u Srbiji, slučaj dalje elaborira ovako:

„Taj Savet, to su u stvari ovi što se bave ekologijom, oni su to izučavali. Imaju tu listu negde, oko 900 ima tih potencijalnih kancerogena… 132 studije je država Kalifornija angažovala eksperte da pregledaju, većina studija je pokazivala dosta toksičnih efekata. Neke su bile i okej, nisu pokazivale efekte. I oni su preporučili da se u stvari praktično on stavi na listu potencijalnih kancerogena. Što nije mnogo iznenađujuće jer je paracetamol dobijen iz čađi…“.

Savjet koji doktor Nestorović spominje zapravo je Kancelarija za procjenu opasnosti štetnih sredinskih utjecaja na zdravlje (OEHHA), koja se bavi naučnom procijenom rizika štetnih supstanci po zdravlje ljudi i životnu sredinu, a dio je Agencije za zaštitu životne sredine.

U Kaliforniji je na snazi zakon (Proposition 65) koji obavezuje ovu američku saveznu državu da održava i ažurira listu hemijskih supstanci za koje država ima saznanja da uzrokuju karcinom ili djeluju toksično po reproduktivno zdravlje. Na listi se trenutno nalazi 650 supstanci za koje je izdato saopštenje da uzrokuju karcinom.

Paracetamol (Acetaminophen) trenutno nije na ovoj listi. Njegov status za eventualno uključivanje na listu je trenutno u razmatranju. Posao procjene i dodavanja novih hemikalija na listu obavlja ekspertska Komisija za identifikaciju kancerogena (The Carcinogen Identification Committee, CIC). Kancelarija za procjenu opasnosti štetnih materija je pripremila dokumet – Dokazi o kancerogenosti paracetamola – koji zapravo predstavlja pregled istraživanja koja su se bavila utvrđivanjem povezanosti upotrebe ovog leka i javljanja karcinoma. Rezultati nekih od predstavljenih istraživnja zaista pokazuju da postoji statistički značajna povezanost između uzimanja ovog lijeka i javljanja nekih tipova karcinoma, dok rezultati nekih drugih istraživanja govore suprotno. Autori ni na jednom mjestu ne navode tačan broj jednih ili drugih, niti navode zaključak sličan Nestorovićevom da је „većina studija pokazivala dosta toksičnih efekata”.

Sastanak na kojem je komitet trebao da donese odluku o paracetamolu zakazan za 5. decembar je odložen i otvoren je novi rok u kome javnost treba da podnese dodatne relevantne naučne informacije koje se tiču potencijalnog stavljanja paracetamola na listu hemikalija koje uzrokuju karcinom. 27. januar bio je posljednji dan za podnošenje novih dokaza.

Ono što treba imati na umu jeste da su se sva istraživanja realizovana na ljudima bavila istraživanjem povezanosti uzimanja paracetamola i različitih tipova karcinoma, a između povezanosti i kauzalnosti se ne može staviti znak jednakosti. Neki istraživači nisu držali pod kontrolom druge varijable koje bi mogle da doprinesu njegovom javljanju (pušenje, gojaznost, konzumacija alkohola…), što smanjuje stepen poverenja u interpretaciju dobijenih rezultata.

Evropska agencija za lijekove (European Medicines Agency) povodom paracetamola se oglasila u aprilu 2019, kada su donijeli preporuku da svi proizvodi koji sadrže paracetamol u svom opisu pored do tada propisanih karakteristika lijeka treba da sadrže i dopune koje se odnose na upotrebu u trudnoći i toksičnom uticaju na reprodukciju i razvoj.

Paracetamol, naravno, ima svojih neželjenih dejstava. Doktor Nestorović s pravom pominje njegovu hepatotoksičnost; postoji mogućnost javljanja poremećaja krvi i limfnog sistema, poremećaja imunog sistema i drugih dejstava. Upozorenje se nalazi u svakom pakovanju ovog lijeka i treba ga pažljivo pročitati, a djeci ga davati u skladu sa preporukama pedijatra. Da je moguće liječiti djecu na osnovu uopštenih savjeta dovoljan bi nam bio jedan TV pedijatar.

Svađa preko mrtve Lane: Ko istragu o smrti mlade Mostarke gura u pogrešan smjer

PROBLEMI SA POBJEDNICOM! Džejla Ramović odbija da gradi karijeru po “GRANDOVOM RECEPTU”! Odlučno se suprostavila i PORUČILA SAMO JEDNO!