in ,

Ugledni bh. doktor i ratni hirurg u bolnici u Tešnju: Šefik Hasukić primljen u Akademiju medicinskih nauka Bosne i Hercegovine

U hotelu Holiday u Sarajevu održana je Proslava desetogodišnjice od osnivanja Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine (AMNuBiH).

Ovogodišnji primljeni akademici: prof. Šefik Hasukić (BiH), prof. Enisa Mešić (BiH), prof. Senaid Trnačević (BiH), prof. Mirza Biščević (BiH), prof. Dončo Donev (Sjeverna Makedonija) i prof. Slobodan Janković(Srbija) održali su svoja inauguralna predavanja.

Inaguralno predavanje koje je održao Prof. dr. Šefik Hasukić, “MININMALNO-INVAZIVNA HIRURGIJA(LAPAROSKOPIJA) JUČER, DANAS, SUTRA” bilo je jako zapaženo.

Od septembra 1992. godine do decembra 1995. doktor Hasukić aktivno je učestvovao u odbrani BiH od agresije kao ratni hirurg u Ratnoj bolnici u Tešnju. Istovremeno je obavljao i dužnost Načelnika saniteta  OG 7-jug a kasnije 37. Divizije 3. korpusa Armije BiH. Zajedno sa ostalim kolegama za čitavo vrijeme rata, posebno za vrijeme potpunog okruženja Tešnja i Maglaja učinio je oko 5000 raznih operativnih zahvata, prevashodno iz oblasti ratne hirurgije, radeći na terenu, u okruženju i pod raznim nepovoljnim uslovima. Za navedeni doprinos nagrađen od Generalštaba Armije BiH.

Prof. Šefik Hasukić, hirurg, uposlenik UKC Tuzla i redovni professor hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u predavanju je prikazao sve pozitivne strane nove hirurške tehnike čiji je on pionir u BiH. Za mnoge prve operativne zahvate u BiH urađene ovom operativnom tehnikom zaslužan je upravo Prof dr Šefik Hasukić.

Pozivni predavač je bio i prof. Asim Kurjak, član više svjetskih i bosanskohercegovačkih akademija o temi “Kako otkriti naučne lidere”.

Kako je u svom uvodnom govoru povodom osnivanja AMNuBiH istakao osnivač i predsjednik AMNuBiH Izet Mašić, Akadamija medicinskih nauka BiH je jedna od pet akademija koje egsistiraju na području Bosne i Hercegovine, ali analizom broja citata naučnih publikacija 33 akademika ove akademije u svjetskim indeksnim i citatnim bazama podataka, AMNuBiH je najreferentnija među njima.

Akademici ove akademije značajna su imena u nauci uopće, a posebno medicinskoj, i prepoznatljivi po svojim naučnim doprinosima u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, USA, Njemačkoj, Norveškoj, dakle u zemljama u kojima, također, nose epitet velikih naučnika. Neki od akademika AMNuBiH su i članovi Svjetske akademije nauka i umjetnosti (Asim Kurjak, Mustafa Sefić i Izet Mašić), Evropske akademije nauka i umjetnosti (Asim Kurjak, Željko Reiner i Dončo Donev), Svjetske akademije medicinske informatike (Izet Mašić), Hrvatske akademije medicinskih znanosti (Asim Kurjak, Željko Reiner, Mustafa Sefić i Osman Sinanović), Srpske akademije medicinskih nauka (Pavle Milenković), Akademije nauka i umjetnosti BiH – ANUBiH (Asim Kurjak i Enver Zerem), te Hrvatske akademije nauka i umjetnosti u BiH (Mirko Grujić i Ljubo Šimić) i Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti – BANU (Asim Kurjak).

U sklopu manifestacije “Dani AMNuBiH 2019” organiziran je Seminar “Kako prevenirati najučestalije greške koje se dešavaju u naučnim istraživanjima”, koji je jedan od najaktuelnijih problema u medicinskoj nauci, ne samo u BiH nego u svijetu, što je grupa istraživača akademika prezentirala u svom izlaganju, a na osnovu rezultata detaljno urađene studije na člancima objavljenim u referentnim naučnim časopisima, indeksiranim u uglednim naučnim bazama podataka. Kako je naglasio predsjednik AMNuBiH Izet Mašić u svom govoru, “nažalost, medicinska akademska, ali i uopće naučna javnost ovome pridaje malo pažnje i zato je nauka, između ostalog, u krizi na našim prostorima, ali i globalno. I ne možemo se pravdati nedostatkom finasijskih sredstava za naučne projekte i istraživanja, u pitanju su i drugi razlozi o kojima svakodnevno slušamo i čitamo u medijima, koji su i u ovom slučaju zakazali i nisu uopće popratili ovaj veliki naučni događaj u BiH.

Jedan od zaključaka članova AMNuBiH bio je, s obzirom na prezentirane podatake iz njihovih studija, da je BiH po broju urađenih transplantacija u višegodišnjem periodu na zadnjem mjestu u regiji, te AMNuBiH u najskorije vrijeme treba organizirati tematski skup o ovom zdravstvenom problemu, značajnom po mnogim karakteristikama sveukupno za sistem zdravstva u BiH. Akademik Asim Kurjak je naglasio : “Svi mogu da šute, ali naučnici ne smiju, bez obzira na posljedice.”

Prof.dr. Šefik Hasukić je zaposlen na Klinici za hirurgiju UKC Tuzla. Redovni je profesor na Medicinskom fakultetu u Tuzli i šef Katedre za hirurgiju. Član je Vijeća doktorskog studija na Medicinskom fakultetu u Tuzli i voditelj kolegija Klinička istraživanja-hirurške discipline na doktorskom studiju. Autor je i koautor preko 80 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i zbornicima radova. Napisao je nekoliko knjiga i bio mentor kolegama u 15 doktorskih disertacija. Voditelj je brojnih domaćih i međunarodnih naučnih projekata i predavač na više međunarodnih skupova i škola. Član je Evropskog udruženja endoskopskih hirurga (EAES) i svjetskih hirurških asocijacija te jedan od osnivača i predsjednik osnivačke skupštine Udruženja endoskopskih hirurga u BiH. Obavljao je mnoge naučne dužnosti a između ostalog bio je i prodekan za nauku Medicinskog fakulteta u Tuzli. Uže hirurške oblasti kojima se najviše bavi su laparoskopska hirurgija i kolorektalni karcinom.

Veliki uspjeh: Naoružanje iz BiH osvaja američko tržište!

Svi su na nogama, policija i porodica mole građane za pomoć: U BiH nestali majka i njen petogodišnji sin!