Važno obavještenje za vozače: Nastupila zabrana saobraćaja u Tešnju, nipošto ne idite ovim putem!

Vijesti

U periodu od 06. do 20. 09.2019. godine na snazi je privremena zabrana saobraćaja na dijelu Lokalne ceste LC-11 u Tešnju na potezu od skretanja u ulicu Skendera Kulenovića sa RP 474 u dužini od 70 m (krajnja tačka stambenog objekta Katanga), a radi izvođenja radova na izmještanju vrelovoda.

Za saobraćaj se mogu koristiti alternativni pravci Tepe-greblje Prnjavorci-izlaz na regionalnu cestu (kod Vakufske banke) i putni pravac Toplana-Poljice.
Tokom proteklog vikenda nastavljena je sanacija prioritetnih klizišta koja značajno ugrožavaju objekte i putnu infrastrukturu, a nastala su kao posljedica poplave. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite.

JP “RAD” d.d. Tešanj započelo je aktivnosti na vraćanju instalacija vodovoda na mostu, na rijeci Usori u Jelahu. Obavještavaju se učesnici u saobraćaju da će u periodu od 22.08.2019. godine do 13.09.2019. godine na dionici regionalne ceste RP-474 Tešanj- Prnjavor – lokacija novi most na rijeci Usori u Jelahu (most Lejle Mulalić), dolaziti do usporenog odvijanja saobraćaja, regulisanog prometom jednom saobraćajnom trakom.

Leave your vote