in

Vlada KS pokreće provjeru svih koji su zaposleni u institucije tokom prošle godine!

Nezaposlenost
Nezaposlenost

Vlada Kantona Sarajevo traži cjelovitu informaciju o konkursnim procedurama pokrenutim u protekloj godini, saopćeno je iz Vlade KS

Jučer je Vlada razmatrala kao tačku dnevnog reda informaciju Ministarstva saobraćaja o prijemu zaposlenika u Direkciju za ceste. Radi se o četiri nova zaposlenika, od kojih su tri dobila dozvolu i nalog Agencije za državnu službu da moraju biti zaposleni jer je završena konkursna procedura.
Ovo je jedan od nekoliko desetina slučajeva pokrenutih konkursnih procedura u prethodnom sazivu Vlade, a koje su zbog sporosti, komplikacija i dužine žalbenih rokova okončane tek sada, te dolaze pred ovu Vladu kao već svršen čin.

“Nedavno su mediji izvještavali o jednom ovakvom zapošljavanju, a to je upravo primjer gore navedene prakse, kada je prošle godine uz saglasnost tadašnje Vlade, a nakon duge procedure prijema, u organima uprave u januaru mjesecu ove godine zaposlen novi radnik. Vlada Kantona Sarajevo je naložila svim ministarstvima da od svojih institucija prikupe sve podatke o broju i vrsti konkursnih procedura za prijem državnih službenika i namještenika, a koje su trenutno u toku, te da preciziraju koje procedure su pokrenute prije moratorija Skupštine na zapošljavanje od 12.oktobra 2018.godine, a koje nakon njegovog usvajanja” saopćili su iz Vlade.

Kad u BiH vozite automobil od 100.000 KM, možete i ovako parkirati…

David Dragičević

Raspisana ogromna nagrada za onoga ko ima nove dokaze o ubistvu Davida Dragičevića