in ,

ZZJZ KS saopćio nove mjere: Kantoni i entiteti u BiH zahtijevali zatvaranje radnih mjesta

Ove preporuke se mogu koristiti zajedno sa relevantnim preporukama kantonalnih/entitetskih zdravstvenih organa i kriznih štabova

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo upoznao je Vladu Kantona Sarajevo sa dokumentom ažuriranih Mjera poslodavcima u ustanovama i institucijama nad kojima su nadležni, jer je nastupila sezona respiratornih oboljenja.

One im se daju na znanje i postupanje, u cilju izrade detaljnijih Planova za smanjenje rizika od infekcije SARS CoV-2 virusom na radnom mjestu za vrijeme pandemije COVID-19.

-Kao odgovor na pandemiju COVID‐19, kantoni i/ili entiteti u BiH su zahtijevali zatvaranje radnih mjesta u institucijama/ustanovama, osim onih koji pružaju osnovne usluge i predstavljaju esencijalne djelatnosti. Kako kantoni i entiteti ukidaju ili prilagođavaju restriktivne javnozdravstvene mjere, institucije/ustanove bi trebale razmotriti rizike i identificirati mjere za ublažavanje rizika koje treba primijeniti prilikom ponovnog otvaranja ili rada tokom pandemije COVID‐19. Ove preporuke se mogu koristiti zajedno sa relevantnim preporukama kantonalnih/entitetskih zdravstvenih organa i kriznih štabova.

Javnozdravstvene mjere koje poduzimaju institucije/ustanove dio su kolektivnog pristupa za ublažavanje transmisije COVID‐19. One odražavaju trenutno dostupne naučne dokaze i stručno mišljenje i podložne su promjenama s obzirom na to da neprestano stižu nove informacije o prenosivosti, epidemiologiji i djelotvornosti javnozdravstvenih mjera i mjera ublažavanja rizika. Poslodavci bi trebali, po potrebi, pregledati i revidirati planove poslovanja, dati prednost ključnim funkcijama u firmi u slučaju izostanaka s radnog mjesta, i osigurati da se informacije o kontaktima u hitnim slučajevima uvijek ažuriraju.

Nećete vjerovati: Šta je sve nađeno na maskama Sarajlija nakon nošenja?

MMF objavio katastrofalne prognoze za BiH