Američki izbori objašnjeni do temelja: Pročitajte ovo, znat ćete sve što vam treba

Globus Posljednje Vijesti

Bira se i cijeli Zastupnički dom Kongresa (donji dom), u kojem je 435 zastupnika i trećina Senata (100 članova), njih 35. Na polovini predsjedničkog mandata se opet bira Zastupnički dom i dio Senata. Iz čega je jasno vidljivo da u američkom parlamentarnom sistemu Senat ipak ima, u određenoj mjeri, veću važnost od Zastupničkog doma.

Svaka savezna država daje dva senatora, bez obzira na veličinu, dok broj zastupnika zaisi od broja stanovnika. Mandat senatora je šest godina, triput više od zastupnika.

Sistem je zamišljen tako da se Zastupnički dom i Senat dogovaraju o svakom zakonu i traže konsenzus, ali Senat ima određene ovlasti koje zastupnici nemaju, naprimjer oni potvrđuju suca/sutkinju Vrhovnog suda, u tome zastupnici ne igraju nikakvu ulogu.

Idealna je situacija da stranka osvoji sve tri ključne tačke vlasti, mjesto predsjednika, Zastupnički dom i Senat.

To je imao Barack Obama u prve dvije godine svog mandata, kao i Donald Trump.

Lošija situacija, ali i dalje povoljna za stranku je kontrola nad predsjedništvom i Senatom, što je Trump imao druge dvije godine svog mandata (pa je mogao imenovati novu sutkinju u Vrhovni sud i to po brzinskom postupku).

Lošija je opcija kad predsjednik ima samo Zastupnički dom jer mu tada opozicija u Senatu može blokirati većinu zakonskih inicijativa. Najgora, gotovo blokada, je predsjednik bez ijednog kongresnog doma.

Uskoro opširnije…

Leave your vote