Haos na KCUS-u tokom Bajrama, oglasila se Sebija Izetbegović!

Sebija Izetbegović
Sebija Izetbegović

Klinika urgentne medicine u toku Bajrama radila je nesmanjenim tempom. Pružena je usluga za 633 pacijenta od čega je 241 u internističkoj a 392 usluge u hirurškoj ambulanti, saopćeno je sa KCUS-a.

Glavna sestra KUM-a Senada Džebo ponosna je na posao koji radi.

“Mi smo navikli na hitna stanja i ne bi mogli zamisliti da radimo negdje drugo. Istina je da je posao težak ali ga volimo. Zahvaljujući menadžmentu malo smo rasterećeni ponedjeljkom i petkom, mada radimo i tim danima za pacijente iz suosnivačkih kantona i pružamo tercijarni nivo usluge za sve pacijente. Tim danima detaljno čistimo prostore i aparate, vrše se opravke ako je potrebno, nešto je manji priliv pacijenata pa samo tada i možemo. U prosjeku dnevno imamo 250-300 pacijenata”, kaže Džebo.

KUM je formiran 1994., a na sadašnju lokaciju preseljen je 2005. godine.

“KUM je klinika u kojoj smo zatekli potpuni nered i nedostatak sredstava za rad. Nije bilo elementarnih lijekova, kao uostalom i u cijelom KCUS. Cifra zaliha iznosila je nevjerovatnih 12 miliona KM, ali u zalihama ničega što nam treba. Brzo smo se snašli, osnovno kupili i nastavili sa uspješnim radom. Imamo definisanu strategiju rada i razvoja, dobro osoblje, vrijedno radimo i rezultati neće izostati. Naš cilj je aktivirati i rad u operacionim sala KUM-a za hitne slučajeve. Svo osoblje koje bude zapošljavano za potrebe KUM, svi koji dobiju specijalizaciju urgentne medicine radiće na toj klinici”, rekla je generalna direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović.

Izvor: KCUS

Prema riječima Amera Ovčine, predsjednika Komisije za poboljšanje kvaliteta, rad KUM-a je znatno unaprijeđen uspostavljanjem i primjenom strateških dokumenata kvaliteta (klinički putevi, standardne operativne politike i procedure, kontrolne liste i sl.) koje su u znatnoj mjeri doprinijele uspostavljanju nove organizacijske kulture i poslovanja.

“Uspostavljena je dobra interna komunikacija između klinika, posebno kada su u pitanju kriteriji i odlučivanja o hospitalizaciji urgentnih pacijenata. Cilj je da se pacijentu na jednom mjestu pruži potpuna medicinska podrška, te donese zajednička odluka, od strane multidisciplinarnog tima, vezano za dalji tretman i njegu. Kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga znatno je poboljšan provođenjem kontinuiranih internih edukacija, te edukacija organiziranih od drugih zdravstvenih ustanova i organizacija kako za ljekare, tako i za medicinske sestre-tehničare”, rekao je Ovčina.

Osoblje KUM-a ulaže značajan trud u cilju uspostavljanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, što pokazuju i rezultati periodičnih anketnih istraživanja o zadovoljstvu pacijenata pruženim zdravstvenim uslugama, gdje je broj zadovoljnih veći od 80%, saopćeno je sa KCUS-a.