Jeste li ga zaboravili: Haris Silajdžić u Sarajevu!

Državnu imovinu Bosne i Hercegovine, koja je vlasništvo svakog bh. građanina i ogromno je blago, treba staviti u funkciju kroz formiranje fonda za razvoj BiH.

Ovo je osnovna teza koju su izrekli uvodničari na današnjoj javnoj tribini Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca održanoj u Sarajevu o temi „Imovina države BiH – Resurs za razvoj. Uspostava fonda za razvoj BiH“.

Formiranje ovakvog fonda uspješna je praksa zemalja u svijetu, a njegove ingerencije bi se razlikovale od onoga što je dosad bilo u BiH, kazao je prvi uvodničar, prof.dr. Haris Silajdžić, čije je mišljenje da bi realizacija tog projekta značila jedini mogući način za izlazak Bosne i Hercegovine iz krize. Državna imovina, vrijedna prema konzervativnim procjenama, 50 milijardi KM, a stvarno između 50 i 100 milijardi, obuhvata 56 posto površine BiH, od toga 70 posto šuma, 20 posto livada itd. Vojna imovina je samo mali dio blaga, naglašava Silajdžić, prenosi FENA.

”Ono čime mi raspolažemo je ogromno bogatstvo. Nakon što je država pravno formulirala ovu problematiku, vrijeme je da krenemo u ovaj posao”, ističe on naglašavajući da nema vremena za odlaganje ovog hitnog posla i da je ogromno bogatstvo države vlasništvo svakog njenog građanina.

Studija o tome već je urađena i na njoj je više od godinu dana radio tim čiji su članovi učesnici današnje tribine, rekao je također on najavljujući narednog govornika.

Jedan od njih, prof.dr. Sead Avdić, rekao je da iz urađenog elaborata proizilazi zakon o korištenju i upravljanju imovinom u državnom vlasništvu, koji je dospio u parlamentarnu proceduru BiH, ali je zaustavljen zbog entitetskog glasanja. Međutim, proceduralno je još „živ“ i relativno jednostavan jer nalaže uspostavu agencije za upravljanje državnom imovinom, koja bi bila nadležna i za uspostavu registra ove imovine, kao i formiranje fonda za ekonomski razvoj, kazao je ovaj uvodničar.

Avdić smatra da Uredu viskog predstavnika treba uputiti apel u formi zahtjeva za hitni početak procesa knjiženja državne imovine (na državu BiH) jer je entitetizacija te imovine, kako je dodao, krajnje loša i opasna.

Naredni uvodničar na tribini, prof. dr. Mirsad Kikanović, rekao je da opravdanje formiranja fonda za razvoj treba tražiti u potrebnom zaustavljanju procesa deindustrijalizacije u BiH.

”To možemo prevazići, zaustaviti, stavljanjem u funkciju domaćih resursa, a to je imovina BiH. BiH se mora razvijati na njenim posebnostima”, Kikanovićeve su riječi.

Muharem Cero, također uvodničar na ovoj tribini, upozorio je da međuentitetska granica u BiH već postaje „zemljišno-knjižna granica“ i dodao da treba osporiti ustavnost zakonske lelgislative o šumama i poljoprivrednom zemljištu u Republici Srpskoj, a u Federaciji BiH zaustaviti planirano zakonsko rješenje koje bi nadležnost za šumsko zemljište prenijelo i na kantone.

Marin Tajs, uvodničar, rekao je da državna imovina BiH ima veliku vrijednost koju treba sačuvati.

”Ako je izgubimo, izgubili smo i državu BiH”, zaključio je on.