Kako je Alija Izetbegović govorio o Titu
ZA SVE ONE KOJI SE PREPIRU OKO TOGA, KO JE BIO BOLJI LIDER, TITO ILI ALIJA, POUČNO BI BILO DA SAZNAJU ILI DA SE PODSJETE KAKVO JE ALIJA IZETBEGOVIĆ MIŠLJENJE IMAO O TITU.

“…Ja nisam nikad krio simpatije prema tom čovjeku, jer mi nije davao utisak nekog zloće-čovjeka. Imao sam utisak da je širok čovjek, otvoren prema životu, da je volio da živimo i da je puštao druge da ga žive, za razliku od drugih komunističkih rukovodilaca koji su bili više askete.

Znate i vi, pod asketama je teško, sami sebe izlažu patnji, pa to traže i od drugih ljudi. Tito je bio neka druga vrsta čovjeka. I tako, jednom riječju, nemam ja neki negativni odnos prema Titu. Vi znate, mi ovdje ni ulicu koja se zove po njegovom imenu nismo nikad predili, mada smo to mogli da uradimo.

Prošli smo kroz vrlo težak period od rata, kada je bilo takvih zahtjeva. Mi to nismo dali.
Nisam ni ja dao to. Jednostavno ne smatram da historija počinje od nas. Taj čovjek je uradio neke značajne stvari, stvorio je jednu zemlju, ojačao je…” (Sakupljeni intervjui sa Alijom Izetbegovićem, u knjizi Mate Đakovića, Moji razgovori sa Alijom).