in , , ,

Kompanija Hifa Oil iz Tešnja nastavlja sa širenjem: Otvaraju se tri nove benzinske pumpe!

Kompanija Hifa-Oil iz Tešnja nastavlja sa širenjem. Ova firma je ranije ove godine regulatorima prijavila namjeru uzimanja pod najam tri benzinske stanice firme “Braco i sinovi”.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je ranije ove godine zaprimilo Prijavu koncentracije privrednog subjekta ”HIFA-OIL” d.o.o. Tešanj, kojom se prijavljuje koncentracija sa privrednim subjektom ”BRACO I SINOVI” d.o.o. Brčko.

Prijava se odnosi na tri benzinske pumpe – jedna na području Brčkog, dvije na području Bijeljine – kao dijelova (poslovnih jedinica) privrednog subjekta ”BRACO I SINOVI”, koje u zakup na period od 10 godina uzima privredni subjekt ”HIFA-OIL”.

Vlasnici privrednog subjekta ”BRACO I SINOVI” su Dražen i Željko Vrkačević.

Pravni osnov koncentracije je Ugovor o zakupu benzinskih pumpi zaključen 5. marta 2020. godine u Brčkom.

Predmet Ugovora su tri benzinske pumpe sa kompletnom pratećom opremom neophodnom zacobavljanje maloprodaje goriva i dopunskog asortimana.

Konkurencijsko vijeće je navelo da nije postojala prijava koncentracije, što znači da je ona odobrena.

LIJEPA VIJEST Legendarni Mustafa Nadarević je bolje, dobio je i koji kilogram

VRLO OPASNE PORUKE UPUĆENE VALENTINU INZKU “Napusti BiH, ali prije toga sa sobom povedi strane sudije i migrante koje bi…“