U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH - Sektor za iseljeništvo je dana 20-21.12.2017. godine organizirao obuku za predstavnike jedinica lokalne samouprave na temu „Komunikacija sa iseljeništvom i unapređenje usluga za iseljeništvo na lokalnom nivou“. Obuka je organizirana u svrhu realizacije aktivnost 1.4. Politike o saradnji sa iseljeništvom („Službeni glasnik BiH“ br. 38/17) kojom je predviđeno jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za saradnju sa iseljeništvom i Memoranduma o saradnji u oblasti iseljeništva s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga iseljeništvu i uključivanja iseljeništva u razvoj na lokalnom nivou. Obuci su prisustvovali predstavnici Grada Doboja, Općine Kladanj, Općine Zavidovići, Općine Bosanski Petrovac, Općine Kreševo, Opštine Brod, Općine Novi Grad Sarajevo, Vlade Brčko Distrikta BiH, Grad Bihaća i Općine Usora. Obuka je započela uvodnim obraćanjem predstavnika Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u kome je naglašen značaj jedinica lokalne samouprave u radu sa iseljeništvom. Istaknuto je da je ove godine usvojena Politika o saradnji sa iseljeništvom kojom su predviđeni razni vidovi suradnje sa iseljeništvom, što uključuje i aktivan odnos jedinica lokalne samouprave, a što je predviđeno i potpisanim Memorandumima o saradnji u oblasti iseljeništva. Predstavljen je koncept migracija i razvoja na globalnom nivou, primjeri i prakse drugih zemalja po pitanju migracija. Predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je održala prezentaciju o aktivnostima Ministarstva u okviru nadležnosti za iseljeništvo. Prezentiran je pravni i institucionalni okvir u BiH za saradnju sa iseljeništvom, aktivnosti na realizaciji Politike o saradnji sa iseljeništvom, iskustva Ministarstva u komunikaciji sa iseljeništvom, te predstavila našu web stranicu ukazujući na podatke koji mogu biti korisni učesnicima obuke koordinatorima za dijasporu iz jedinica lokalne samouprave. Učesnici obuke su upoznati sa informacijama vezanim za iseljeništvo Bosne i Hercegovine, razgovaralo se o broju, status, osnovnim karakteristikama, zemljama sa najvećim brojem iseljeništva, njihovom angažmanu i organiziranosti. Postavljeno je pitanje kakva su to očekivanja iseljeništva u komunikaciji sa BiH i zajednicom porijekla, o čemu je otvorena rasprava i zaključci većine učesnika su da je u svakoj jedinici lokalne samouprave potrebno da ima služba, info pult ili kontakt osoba koja će iseljeništvu moći dati konkretne informacije o njihovim potrebama, upitima, o rješavanju određenih problema i sl. Drugi dan se nastavilo govoriti o najboljim načinima za povezivanje iseljeništva sa rodnim krajem i njihovo umrežavanje. Predstavljene su dobre prakse iz Bosne i Hercegovine: Općina Žepče - prezentiran je njihov web portal i njegov sadržaj, također je izvršena uporedba sa portalom Grada Niša (jedan od boljih primjera suradnje sa dijasporom), te je zaključeno da su ovi portal izuzetno dobri i mogu poslužiti kao dobar primjer za izradu web portal ostalih jedinica lokalne samouprave. Učesnici su govorili i o svojem aktivnostima sa iseljeništvom na kojima su do sada radili, te je zaključeno da sve jedinice lokalne samouprave rade na određenim aktivnostima vezanim za iseljeništvo. Prezentirano je šta je našem iseljeništvu potrebno i koje informacije očekuju da dobiju na lokalnom nivou, koje usluge trebaju, s kojim problemima se susreću i kako ih rješavaju. Razmijenjena su i mišljenja na koji način se mogu unaprijediti usluge jedinica lokalne samouprave u radu sa iseljeništvom, da je ovo pitanje sveobuhvatno i da je potrebno u rad uključiti sve relevantne aktere s obzirom na različite nadležnosti. Na kraju je zaključeno da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nastaviti sa obukama predstavnika jedinica lokalne samouprave na teme koje uključuju i odnose se na rad sa iseljeništvom.

”Komunikacija sa iseljeništvom i unapređenje usluga za iseljeništvo”

Posljednje Vijesti

U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH – Sektor za iseljeništvo je dana 20-21.12.2017. godine organizirao obuku za predstavnike jedinica lokalne samouprave na temu „Komunikacija sa iseljeništvom i unapređenje usluga za iseljeništvo na lokalnom nivou“.

Obuka je organizirana u svrhu realizacije aktivnost 1.4. Politike o saradnji sa iseljeništvom („Službeni glasnik BiH“ br. 38/17) kojom je predviđeno jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za saradnju sa iseljeništvom i Memoranduma o saradnji u oblasti iseljeništva s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga iseljeništvu i uključivanja iseljeništva u razvoj na lokalnom nivou, saopšteno je iz Ministarstva.

Obuci su prisustvovali predstavnici Grada Doboja, Općine Kladanj, Općine Zavidovići, Općine Bosanski Petrovac, Općine Kreševo, Opštine Brod, Općine Novi Grad Sarajevo, Vlade Brčko Distrikta BiH, Grad Bihaća i Općine Usora.

Obuka je započela uvodnim obraćanjem predstavnika Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u kome je naglašen značaj jedinica lokalne samouprave u radu sa iseljeništvom. Istaknuto je da je ove godine usvojena Politika o saradnji sa iseljeništvom kojom su predviđeni razni vidovi suradnje sa iseljeništvom, što uključuje i aktivan odnos jedinica lokalne samouprave, a što je predviđeno i potpisanim Memorandumima o saradnji u oblasti iseljeništva.

Predstavljen je koncept migracija i razvoja na globalnom nivou, primjeri i prakse drugih zemalja po pitanju migracija.

Predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je održala prezentaciju o aktivnostima Ministarstva u okviru nadležnosti za iseljeništvo. Prezentiran je pravni i institucionalni okvir u BiH za saradnju sa iseljeništvom, aktivnosti na realizaciji Politike o saradnji sa iseljeništvom, iskustva Ministarstva u komunikaciji sa iseljeništvom, te predstavila našu web stranicu ukazujući na podatke koji mogu biti korisni učesnicima obuke koordinatorima za dijasporu iz jedinica lokalne samouprave.

Učesnici obuke su upoznati sa informacijama vezanim za iseljeništvo Bosne i Hercegovine, razgovaralo se o broju, status, osnovnim karakteristikama, zemljama sa najvećim brojem iseljeništva, njihovom angažmanu i organiziranosti. Postavljeno je pitanje kakva su to očekivanja iseljeništva u komunikaciji sa BiH i zajednicom porijekla, o čemu je otvorena rasprava i zaključci većine učesnika su da je u svakoj jedinici lokalne samouprave potrebno da ima služba, info pult ili kontakt osoba koja će iseljeništvu moći dati konkretne informacije o njihovim potrebama, upitima, o rješavanju određenih problema i sl.

Drugi dan se nastavilo govoriti o najboljim načinima za povezivanje iseljeništva sa rodnim krajem i njihovo umrežavanje. Predstavljene su dobre prakse iz Bosne i Hercegovine: Općina Žepče – prezentiran je njihov web portal i njegov sadržaj, također je izvršena uporedba sa portalom Grada Niša (jedan od boljih primjera suradnje sa dijasporom), te je zaključeno da su ovi portal izuzetno dobri i mogu poslužiti kao dobar primjer za izradu web portal ostalih jedinica lokalne samouprave.

Učesnici su govorili i o svojem aktivnostima sa iseljeništvom na kojima su do sada radili, te je zaključeno da sve jedinice lokalne samouprave rade na određenim aktivnostima vezanim za iseljeništvo.

Prezentirano je šta je našem iseljeništvu potrebno i koje informacije očekuju da dobiju na lokalnom nivou, koje usluge trebaju, s kojim problemima se susreću i kako ih rješavaju.

Razmijenjena su i mišljenja na koji način se mogu unaprijediti usluge jedinica lokalne samouprave u radu sa iseljeništvom, da je ovo pitanje sveobuhvatno i da je potrebno u rad uključiti sve relevantne aktere s obzirom na različite nadležnosti.

Na kraju je zaključeno da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nastaviti sa obukama predstavnika jedinica lokalne samouprave na teme koje uključuju i odnose se na rad sa iseljeništvom, saopšteno je.

Leave your vote

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.