Ministar koji se odrekao zastupničke plaće. I to SDA-ov

Aljoša Čampara, novoizabrani zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo, obavijestio je Kantonalnu skupštinu da se odriče bilo kakvih primanja u smislu plaća i drugih naknada sve dok u skladu sa Izbornim zakonom ne bude formirana nova Vlada FBiH. Ovu informaciju potvrdio je i sam Čampara koji je aktuelni federalni ministar unutrašnjih poslova, dodavši da se odrekao i pripadajućeg paušala u Skupštini KS.
Naime, prema Izbornom zakonu BiH, ministrima koji su izabrani u skupštine i parlamente dozvoljeno je da obavljaju obje funkcije, dok se ne izabere novi saziv izvršne vlasti, no za to vrijeme mogu primati samo jednu plaću.

Čampara je naveo da će Skupštinu, kada se steknu uvjeti, o svom
profesionalnom angažmanu odnosno o stalnom zaposlenju, blagovremeno
obavijestiti putem administrativne komisije.