Nad ovom mozgalicom CIJELI INTERNET LOMI GLAVU a sasvim je jednostavna: Evo o čemu se ZAPRAVO RADI

Zabava

Internet obilazi ovaj trik i svi se pitaju kako je to moguće.

Prvo pomnožite broj svojih godina sa brojem 259, a potom taj broj pomnožite sa brojem 39. Rezultat će po pravilu biti vaše godine i to tri puta u nizu – osim u slučaju da ste prevalili stotu ili ukoliko imate manje od 10 godina budući da ova caka radi samo na dvocifrenim brojevima.

A cijela caka je zapravo u broju 10101, što je rezultat množenja brojeva 259 i 31. Naime, 10101 pomnoženo sa bilo kojim brojem daje ovaj rezultat, odnosno u dobijenom broju ponavljaju se cifre sa kojim se 10101 množi.

Leave your vote