in

Najnovije naučne hipoteze: Ima li magnezijum ulogu u pandemiji koronavirusa?

Najnovija naučna istraživanja su ukazala na vezu između koronavirusa i magnezijuma, posebno kroz primjere gdje nedostatak ovog minerala uzrokuje teže oblike bolesti.

Proučavanjem karakteristika bolesti COVID-19, uočene su određene podudarnosti sa simptomima i stanjima koji nastaju i kod manjka magnezijuma. To je zainteresovalo naučnike, budući da je nedostatak magnezijuma, minerala koji učestvuje u stotinama vitalnih funkcija, prilično čest u zapadnom svijetu.

Zašto se ispituje veza između magnezijuma i koronavirusa?

Pandemija COVID-19 najteže pogađa osobe koji već imaju određene zdravstvene probleme poput debljine, hipertenzije, dijabetesa i hronične opstruktivne bolesti pluća. Ove osobe su podložnije teškom razvoju bolesti COVID-19. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da su sve ove bolesti povezane i sa niskim nivoom magnezijuma, koji se može dodatno pogoršati uzimanjem pojedinih lijekova (npr. diureticima i inhibitorima protonske pumpe).

Takođe, zanimljiva je veza između činjenice da je najveći broj teških slučajeva bolesti COVID-19 i smrtnih ishoda baš kod starijih ljudi koji su prirodno skloni manjku magnezijuma usljed loše ishrane, drugih pridruženih bolesti i uzimanja različitih lijekova.

Nedavno objavljeno istraživanje, koje je izazvalo veliku pažnju medija, pokazalo je povezanost niskog nivoa vitamina D i bolesti koronavirusa kod evropske populacije. Međutim, mnogi ne znaju da je za aktivaciju vitamina D u organizmu neophodan magnezijum. Dakle, ako tijelo nema dovoljno magnezijuma, ono neće moći da koristi ni benefite vitamina D.

Još jedan faktor treba uzeti u obzir, a to je odnos koji postoji između magnezijuma i stresa. Jedan od najjačih efekata pandemije je povećan stres zbog karantina, raznih ograničenja, straha i ekonomske neizvjesnosti. Hormoni stresa uzrokuju pomjeranje magnezijuma iz ćelija u vanćelijski prostor, što dovodi do pojačanog izlučivanja magnezijuma kroz urin. Manjkom magnezijuma, povećavamo nivo hormona stresa i nastaje začarani krug smanjene otpornosti na stres i daljeg gubitka magnezijuma iz organizma.

Naučnici ispitivanjem unosa magnezijuma kroz vodu ukazali na mogućnost da manjak ovog minerala uzrokuje teže posljedice bolesti COVID-19

Imajući u vidu brojne funkcije magnezijuma, u najsvježijem istraživanju grupe italijanskih i francuskih naučnika, postavljena je hipoteza o povezanosti magnezijuma sa epidemijom bolesti COVID-19. Iako su za ovakvu hipotezu potrebna detaljna ispitivanja, oni su izvršili jednu vrstu preliminarne analize. Analiza je vršena na populacijama u SAD koje sa jedne strane unose „tvrđu“ vodu, bogatiju magnezijumom, i „mekšu“, koja ga ima manje. Preliminarna analiza dala je naznake da su posljedice bolesti koronavirusa teže u područjima sa nižim unosom magnezijuma, odnosno u populaciji koja ga kroz vodu unosi manje.

Izvesno je da će se opširnije analize raditi kad svi relevantni podaci budu na raspolaganju, ali sigurno je da magnezijum koji nam je svakodnevno neophodan moramo unositi u adekvatnim količinama.

Voda koja sadrži magnezijum i njegov je prirodni izvor može značajno doprinijeti odgovarajućem svakodnevnom unosu ovog vitalno važnog minerala. Adekvatan unos magnezijuma preduslov je za normalno odvijanje brojnih metaboličkih funkcija kao i podrška u borbi sa stresom koji je izazvala pandemija, kako među zdravstvenim radnicima, tako i među opštom populacijom koja se mora suočiti sa važnim promjenama životnih navika i uopšteno, novim stilom života.

Oblici na dlanu: Pronađi dijamant, zvijezdu, trougao i krst, pa saznaj šta oni znače!

Nosio masku u ruci umjesto na licu pa požalio što se rodio