in ,

Nastavak saradnje agencija za rad i zapošljavanje BiH i Njemačke

Nastavak saradnje agencija za rad i zapošljavanje BiH i Njemačke
Nastavak saradnje agencija za rad i zapošljavanje BiH i Njemačke

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić primio je danas delegaciju Savezne agencije za zapošljavanje SR Njemačke, koju je predvidio direktor Centralnog ureda za posredovanje stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Alexander Wilhelm.

Iskazano je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom implementacijom Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačku na određeno vrijeme na poslovima njegovatelja i dogovoreno da se nastavi sa njegovom implementacijom, sa mogućnošću daljnjeg unapređenja.

Također je pozdravljena praksa da direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH povremeno posjeti naše radnike u Njemačkoj i da se na licu mjesta uvjeri u njihov status.

Na sastanku je razgovarano i o Uredbi 26.2. Vlade SR Njemačke, te je dogovoreno da će se u narednom periodu raditi na formalizaciji radnih migracija državljana Bosne i Hercegovine u SR Njemačku kako bi se osigurala puna radno-pravna zaštita naših državljana, a što je moguće jedino uz učešće dvije državne agencije u proceduri posredovanja u zapošljavanju. Na taj način bi se vodilo računa i o stvarnom podudaranju potreba i ponude radne snage, što bi rezultiralo kvalitetom i zaštitom tržišta rada obje države.

Na sastanku je zaključeno da je potrebno dalje jačati saradnju između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Savezne agencije za zapošljavanje SR Njemačke, te će se u tom cilju zaključiti protokol između ovih institucija koji će omogućiti saradnju u različitim oblastima. Prioritet će biti na aktivnostima u praćenju i omogućavanju radne migracije u skladu sa međunarodnim pravnim standardima i konvencijama, navodi se u saopćenju Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Pravda za Davida

Davor Dragičević pokazao novi snimak Davidovog kretanja: “Ovo je dokaz da moj sin nije bio drogiran”

Merhamet dostavio pakete pomoći za migrante u Salakovcu

Merhamet dostavio pakete pomoći za migrante u Salakovcu