in

Odbijen prijedlog: Prilikom izdavanja vozačke dozvole građani se neće izjašnjavati žele li biti donori organa

Arnaut je kazao danas da se radi o vrlo jednostavnim dopunama što je jedan od uvjeta da se zakon razmatra po hitnoj proceduri, a u pitanju je praksa prisutna u brojnim zemljama.

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su danas da po hitnom zakonodavnom postupku razmatraju dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, što je bio prijedlog poslanika Naše stranke Damira Arnauta.

Dopunama tog zakonskog rješenja dala bi se, obrazložio je predlagač, mogućnost građanima da se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje, zamjenu ili produženje vozačke dozvole izjasne žele li biti donori organa što bi pospješilo učinkovitost tog postupka te spasilo brojne živote.

Arnaut je kazao danas da se radi o vrlo jednostavnim dopunama što je jedan od uvjeta da se zakon razmatra po hitnoj proceduri, a u pitanju je praksa prisutna u brojnim zemljama.

Poslanik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Nikola Lovrinović kazao je da podržava ideju koju je nazvao plemenitom, ali on nije za hitni postupak jer je potrebno pojasniti taj član smatrajući da se ljudi mogu dovesti u neugodnu situaciju ako im se takvo pitanje postavlja na mjestu gdje prilažu zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

Predložio je da se eventualno zakonski uredi to na način da osoba donese izjavu koja će biti ovjerena kod nadležnog organa o tome da li želi donirati organe, a ako bude zakon u hitnoj proceduri to nije moguće uraditi, dodajući da je potrebno razjasniti taj postupak jer su stvari nejasno postavljene.

Nije bilo poslaničke rasprave o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o prekršajima u drugom čitanju, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, kojim se vrši njegovo usklađivanje sa Zakonom o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Dopunama Zakona o prekršajima otklonit će se problemi različite primjene odredbi o pripadnosti prihoda od novčanih kazni za prekršaje i uskladiti propisi koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

Nije bilo ni poslaničke rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač također Vijeće ministara BiH.

O tim zakonima poslanici će se izjasniti nakon što obave raspravu o svim tačkama dnevnog reda današnje sjednice.

Otkriveno šta se desilo sa zanosnom ljepoticom koja je bila sa Strahinjom u džipu!

ODMAH REAGUJTE: 6 simptoma da vam srce ne radi kako treba!