Odluka CIK-a: Omogućeno glasanje i Covid pozitivnim osobama, kao i onim u izolaciji

Vijesti

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici usvojila izmjene i dopune Pravilnika o provedbi izbora u BiH u djelu koji se odnosi na ostvarivanje prava glasa birača koji su Covid-19 pozitivni i/ili su u izolaciji odnosno koji su hospitalizirani.

Prema ovoj odluci, navedenoj kategoriji birača je omoućeno da ostvare pravo glasa putem posebnog mobilnog tima ukoliko uz zahtjev koji dostavljaju nadležnoj općinskoj/gradskoj izbornoj komisiji dostave odgovarajući akt nadležne ustanove ili organa, odnosno ako dostave medicinski nalaz ili akt o izolaciji.

Centralna izborna komisija BiH je ranijim odredbama Pravilnika o provedbi izbora u BiH, koje su danas brisane, nastojala omogućiti ostvarivanje prava glasa i biračima koji ne posjeduju akt nadležnog organa ukoliko se njihovo ime nalazi u evidenciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama birača.

Međutim, nakon ostvarenih kontakata i poslanih upita prema nadležnim institucijama, u CIK-u nisu dobili cjelovitu povratnu informaciju o vođenju evidencija o pomenutoj kategoriji birača. Općinske/gradske izborne komisije uglavnom nemaju informacija niti mogu utvrditi koji nadležni organ vodi ažurne evidencije o Covid-19 pozitivnim osobama i osobama kojima je određena mjera izolacije.

Zbog toga je CIK odlučila izmjeniti Pravilnik o provedbi izbora u BiH i na taj način omogućiti da se biračko pravo ostvaruje pod istim uslovima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine a istovremeno spriječiti i eventualne zloupotrebe.

Osobe koje se nalaze u izolaciji zbog zaraze virusom Covid-19 ili zbog izrečene mjere samoizolacije svoje biračko pravo mogu ostvariti aktivnom registracijom kod nadležene izborne komisije osnovne izborne jedinice, na način da se uputi pisani zahtjev, putem pošte, e-mail ili faksa uz dostavljene dokaze o izrečenoj mjeri izolacije, kao što je rješenje ili medicinski nalaz.

Način podnošenja zahtjeva, odnosno da li će biti pripremljen obrazac zahtjeva ili će glasači slati dopise, je u nadležnosti oćinskih, odnosno gradskih izbornih komisija.

Leave your vote