Općina Doboj Jug pripema plato za “groblje tenkova” u Karušama

U saopćenju se navodi kako Općina Doboj Jug pripema plato za “groblje tenkova” u Karušama…

Otpočele su aktivnosti na pripremi platoa za tenkove na parceli u vlasništvu općine Doboj Jug čime bi položaj tenkova i samo “groblje tenkova” biti uspostavljeno kao trajna kategorija.

Obavljeni su razgovori sa izvođačem radova i ukoliko vremenski uvjeti budu dozvoljavali plato će biti uređen do 21. marta kada se i obilježava Bitka na Karušama.

Na fotografijama se nalazi idejno rješenje platoa koje će biti realizovano samo kao prva faza u vidu pripreme postolja za tenkove, njihovo premještanje i uređenja parcele oko tenkova – saopćeno je iz kabineta općinskog načelnika Mirnesa Tukića.