in

Ovaj kanton ne prihvata naredbu Kriznog štaba FBiH: Policijski sat ne vrijedi na području našeg kantona

Naime, nakon proglašenja stanja nesreće u Zapadnohercegovačkom kantonu upravljanje akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preuzeo je Kantonalni štab civilne zaštite

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH kojom se ograničava kretanje građana u vremenu od 23 do 5 sati ujutro narednog dana ne vrijedi za područje Zapadnohercegovačkog kantona.

Naime, nakon proglašenja stanja nesreće u Zapadnohercegovačkom kantonu upravljanje akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preuzeo je Kantonalni štab civilne zaštite.

Podsjećamo da je na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, na 64. sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. godine, Vlada Zapadnohercegovačkog kantona, donijela je Odluku o proglašenju stanja nesreće na području Zapadnohercegovačkog kantona prouzrokovane širenjem zarazne bolesti koronavirusa COVID-19. Na temelju članka 103. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Narodne novine ŽZH“, broj: 23/20) ulogu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja preuzeo je Kantonalni štab civilne zaštite. Zapadnohercegovački kanton jedini je u Federaciji BiH proglaslio stanje nesreće.

Na temelju članka 6. Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Sl. novine FBiH“, broj: 10/12), a na temelju kojega je donesena navedena Naredba između ostalog stoji: „Krizni štab, u većim incidentnim situacijama koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi u određenoj zajednici, upravlja i koordinira radom zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika. Navedene aktivnosti Krizni štab provodi do momenta kada nadležna tijela Federacije i kantona proglase stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriju Federacije, odnosno područje kantona, a kada ulogu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja preuzimaju Federalni, odnosno kantonalni štabovi civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10)“, navodi se u saopćenju.

Od iduće sedmice uvodi se online nastava u Zeničko-dobojskom kantonu!

U poštanskom sandučiću pronašao prijeteće pismo