Potpisan protokol za unapređenje praćenja radnih dozvola za strance u BiH

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić danas je potpisao Protokol o saradnji s direktorima Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH u vezi sa statističkim izvještavanjem o radnim dozvolama izdatim stranim državljanima u Bosni i Hercegovini.

Protokol je izrađen radi unapređenja statističkog izvještavanja o izdatim radnim dozvolama strancima u BiH za potrebe praćenja odobrenih kvota za izdate radne dozvole, izrade godišnjeg Migracionog profila BiH i usklađivanja sa Uredbom 862/2007 Evropskog parlamenta.

Također, Protokolom je definirano na koji način će biti korištena baza podataka koju je izradila Agencija za rad i zapošljavanje BiH. Baza je kreirana tako da se popunjava samo onim podacima koji su potrebni za izvještavanje (bez ličnih podataka) i zahtjeva vrlo malo vremena za svaki pojedinačni unos i znatno skraćuje procedure izvještavanja.

Takav način prikupljanja podataka osigurava zadovoljavajući nivo dostupnosti, harmonizacije i razmjene statističkih podataka o radnim migracijama, s obzirom na to da tijela nadležna za izdavanje radnih dozvola strancima vrše direktan unos definiranih podataka u zajedničku bazu podataka, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.