Potpuna zabrana saobraćaja u Tešnju, vozači obavezno izbjegavajte ovu cestu!

Vijesti

Općina Tešanj obavještava sve građane sa područja općine Tešanj da će u dane 14. i 15. 04.2019. godine biti na snazi privremena zabrana saobraćaja dijela lokalne ceste LC-17-Tešanj-Medakovo-Tešanjka na potezu od BP “Kosovčić” do raskrsnice u Tešanjci.

Do prekida u saobraćaju doći će zbog izvođenja radova na “Izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, kolektor BV (dionica od R01 do R074)”.
Za saobraćaj se mogu koristiti i alternativni pravci “Starom cestom” preko Novog Sela i Žabljaka.

Izvođač radova na “Izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj kolektor BV (dionica od R01 do R074)” je “”Harysco” doo Sarajevo.

Leave your vote