Riješite ovaj test i saznajte koliko ste ZAISTA inteligentni prema svjetskim standardnima

Zanima vas koliko ste zapravo inteligentni? Ovaj test će riješiti vašu dilemu!

Mensa je međunarodna organizacija koja okuplja osobe koje na standardiziranom IQ testu postižu rezultate više od 98 posto ukupne populacije, dakle natprosječno inteligentne ljude.

Donosimo vam probni test kojim možete provjeriti koliko ste inteligentni.
Mensa BiH će 14. decembra u Sarajevu i 21. decembra u Banjoj Luci organizirati testiranje inteligencije. Ono što je potrebno napomenuti jeste da testovi inteligencije koji se upotrebljavaju za testiranje u Mensi nemaju nikave veze s općim znanjem i kulturom.

Oni su potpuno zasnovani na grafičkim elementima kako bi objektivno mjerili urođenu inteligenciju.

Svaki zadatak ima osam polja (šema 3×3), pri čemu je posljednje polje u donjem desnom uglu prazno. Kandidat mora pronaći tačno rješenje od četiri ponuđena odgovora. Za vrijeme testiranja pokušajte da budete sami kako niko ne bi odvraćao vašu pažnju.

Ukoliko zapnete na nekom zadatku, nemojte gubiti vrijeme, već pređite na sljedeći.
Vrijeme kojim raspolažete za rješavanje ovog testa je 20 minuta za 33 zadataka.

Test možete uraditi na ovom linku.

Zadaci na testu nisu podjednako teški. Na početku su jednostavni zadaci koji postepeno postaju složeniji.

Položite li ovaj test inteligencije, moramo vas razočarati, to ne znači da ste genije već samo da imate visok potencijal.

Treba napomenuti da su rezultati ovog probnog testa samo okvirni rezultati IQ-a.