Šta će se desiti sa višemilionskom imovinom u Federaciji BiH oduzetom od kriminalaca?

Crna hronika Posljednje Vijesti

U Federaciji do sada oduzeto više od 25 miliona KM. Trenutno nema procedura kako tu imovinu koristiti u najboljem javnom interesu

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine FBiH koji je usvojen 2014. godine omogućio je da se oduzme nelegalno stečena imovina u iznosu od 25 miliona KM. Međutim, iako je znatno doprinio u borbi protiv teških oblika kriminala, potrebno ga je mijenjati odnosno modificirati.

Kako saznaje Fokus.ba uveliko se spremaju izmjene ovog zakona, prevashodno s ciljem jačanja uloge i kapaciteta Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom na učinkovit i efikasan način, a kako bi se oduzeta imovina što više koristila u društvene svrhe.

Nakon usvajanja zakonskih izmjena i dopuna potrebno je da Vlada FBiH donese uredbu koja bi detaljno uredila procedure upravljanja sa svim oblicima privremeno i trajno oduzete imovine.

Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Eldan Mujanović pojašnjava da zakon u domenu upravljanja sa oduzetom imovinom Agenciju ovlašćuje da poduzima nekoliko radnji upravljanja, poput čuvanja, skladištenja, prodaje, poklona i uništenja imovine, ali nedostaju procedure kako, pod kojim uvjetima, u kojim rokovima i sa kojom svrhom se najprije biraju neki od mogućih modaliteta upravljanja.

-To se posebno onda usložnjava kod većih slučajeva gdje ima više različitih vrsta imovine (nekretnine, pokretne stvari, privredna društva), koja se nalazi na različitim lokacijama i u različitom stanju i perspektivi, i Agencija bez jasnih procedura nema načina da izvrši samostalno procjenu i ocjenu (due dilligence) šta je u konkretnom slučaju najbolji i najperspektivniji način upravljanja – ističe Mujanović koji je i nacionalni koordinator BiH u okviru ovog projekta.

Podcrtava da se bez potrebne koordinacije na relaciji tužilaštvo koje vodi finansijske istrage, policije, porezne uprave, finansijske policije i drugih policijskih organa (SIPA), ne može očekivati uspješno otkrivanje i identifikacija i lociranje nezakonite imovine.

Leave your vote