in

Suspendovan granični policajac koji je zbog 20 eura pustio osobe sa zabranom ulaska

Suspenzija navedenog policijskog službenika trajat će do okončanja disciplinskog ili krivičnog postupka.

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić donio je danas još jedno rješenje o privremenoj suspenziji iz Granične policije BiH, i to za policijskog službenika R. K., pripadnika Jedinice Granične policije Brčko.

Protiv imenovanog policijskog službenika pokrenut je disciplinski postupak zbog postojanja sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti iz člana 105. stav (1) tačka 1), 9) i 23) Zakona o policijskim službenicima BiH, što se definira kao ”neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka”, ”ponašanje koje narušava ugled policijskog organa” i ”zloupotreba službenog položaja”, kao i krivični postupak donošenjem Naredbe o provođenju istrage od strane Tužilaštva BiH zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo “primanje dara i drugih oblika koristi“ iz člana 217. stav 1. KZ BiH.

Kao što je javnost već ranije bila obaviještena, postoje osnovi sumnje da je navedeni policijski službenik 15. marta 2020. godine omogućio nezakonit ulazak u Bosnu i Hercegovinu za tri osobe koje su dolazile sa područja s kojeg je zabranjen ulazak u BiH zbog koronavirusa, jer ih je pustio da prođu na teritoriju Brčko distrikta BiH, a da nisu prošli obaveznu proceduru u smislu upućivanja na štand Sanitarne inspekcije i izdavanja rješenja za izolaciju, čime je direktno ugrozio javno zdravlje većeg broja građana u BiH, a sve za određeni iznos novca. Imenovani je nakon toga lišen slobode i predat u nadležnost Tužilaštva BiH i Suda BiH te mu je određena mjera pritvora.

Imajući u vidu da je protiv imenovanog policijskog službenika pokrenut disciplinski i krivični postupak te da su ispunjeni svi uvjeti za privremenu suspenziju sa zadataka i dužnosti koje obavlja u Graničnoj policiji BiH, a uzimajući u obzir prirodu teže povrede službene dužnosti krivičnim djelom i okolnosti pod kojima su počinjeni, osnovano se moglo zaključiti da bi ostanak navedeneg policijskog službenika u službi štetio interesima i ugledu Granične policije BiH, direktor Granične policije iskoristio je svoja ovlaštenja iz Zakona o policijskim službenicima BiH i donio mjeru privremene suspenzije.

Suspenzija navedenog policijskog službenika trajat će do okončanja disciplinskog ili krivičnog postupka.

Ovaj pripadnik, kako smo i objavili, uzeo je 20 eura da pusti tri osobe. Tužilaštvo BiH odredili mu je jednomjesečni pritvor.

Sebija Izetbegović: Pripremamo se kao da ćemo imati najgori scenarij

Dr. Sanjin Musa: Koji je broj respiratora u FBiH i da li se maske trebaju nositi na zraku?