More stories

  • Spremni konačni odgovori na pitanja iz Upitnika Evropske komisije

    Sve institucije vlasti u BiH, svi nivoi vlasti, dali su svoje kontribucije za konačne odgovore BiH na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. To je jedna od najsvijetlijih tačaka mehanizma koordinacije – da su institucije BiH odgovorile zadatku koji je bio pred njima. Zahvaljujući tome, očekuje se da će u narednih sedam do deset dana članovi […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.