Vrata EU za BiH su i dalje otvorena?! Kakva je metodologija širenja EU za Zapadni Balkan?

Nova metodologija o proširenju jasna je politička poruka Zapadnom Balkanu, da je punopravno članstvo svih zemalja cilj kome treba težiti.
No u novoj metodologiji posebno je specifično što su mogućnosti za zaustavljanje procesa veće, dok su, nagrade za uspjeh – nedovoljno razrađene.

Iako se Bosna i Hercegovina ne spominje u dokumentu Europske unije, ostavljeno je vremena do proljeća kada ćemo i dobiti ocjenu za svoj dosadašnji rad, na putu ka Europskoj uniji.

Bosna i Hercegovina napravila je određene pomake, pa i napredak na realizaciji 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije kao i kratkoročnih mjera iz analitičkog izvještaja. No, pomak i napredak nije dovoljan, proces se mora ubrzati do proljeća kada će Europska komisija objaviti novi paket proširenja čiji će sastavni dio činiti izvještaj o BiH. Tada ćemo vidjeti koliko smo ozbiljno shvatilli zadaću iz Brisela.

“Radi se na ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja. Spomenula bih odluku Ustavnog suda te ukinuti član 11 Ustava RS koji se odnosi na smrtnu kaznu čime je realiziran ključni prioritet 10c, priprmljen je tekst izmjena zakona o javnim nabvakama kojim se adresira ključni prioritet i razmatranje prijedloga zaključaka vezano za otpočinjanje izrade programa integriranja”, kaže Martina Trogrlić, iz Direkcije za Evropske integracije BiH.

Novom metodologijom o proširenju zapadnog Balkana pružena je nova šansa i za BiH. Vrata Evropske unije, kako je rekao predsjedavajući komisije za evropske integracije Nikola Lovrinović i dalje su otvorena iako su se, ističe, pribojavali da je taj proces za BiH zaustavljen.

“Moram kazati da smo tek danas imali povjerenstvo za europske integracije da smo danas napravili pomake da ćemo predložiti sastav delegacije za odbor za stailbizaciju i to je pomak jer se to od nas traži u mišljenju, da je jedan od uvjeta da se formria odbor i da krene sa radom to je jedino parlamentarno tijelo koji prati proces o stabilizaciji i prodruživanju, da li ćemo još neke pomake napravit – vidjet ćemo”, rekao je Nikola Lovrinović, predsjednik Komisije za evropske integracije.

“Bilo bi pozitivno da BiH uradi makar jedan dio onih pitanja koji su ostali iz zadnjeg izvještaja do samita u Zagrebu to bi bila pozitivna vijest za sve”, smatra Lazar Prodanović, član Komisije za evropske integracije.

Pojedini članovi komisije za evropske integracije nisu optimistični kada je riječ o putu BiH prema Evropskoj uniji, posebno jer nova metodologija predviđa sankcije za one zemlje koje ne budu napredovale, a BiH nije daleko od toga.

“Možda je i najveća stvar u cijeloj ovoj metodologiji što se konačno uspostavlja potpuna odgovornost zemalja Zapadnog Balkana koje žele da postanu članice EU i bit će manje prostora za traženje izgovora u Briselu nego će biti veća odgovornost u zemljama i konačno će naše elite i u BiH da se uozbilje i shvate da je proces EU integracija veliki izazov koji zahtjeva mnogo rada i odricanja”, zaključuje Branislav Borenović, član Komisije za evropske integracije.

“BiH ima veoma komplikovane uslove da napravi prvi korak prema EU oni 14 uslova koje mi trebamo ispuniti da bi dobili kandidatski sattus neće moći biti realizovane ni u kratkom ni sa političkim kapacitetom koji mi imamo jer tamo imate najmanje tri četiri izmjene ustava”, kaže Saša Magazinović, član Komisije za evropske integracije.

O novoj metodologiji proširenja ali i realizaciji 14 preporuka iz Mišljenja Evropske komisije govorilo se u radno-konsultativnom dijelu sjednice Vijeća ministara, pri čemu je dogovoreno da ministri pripreme akcione planove za realizaciju tih preporuka, čiji je konačni cilj ispunjavanje uslova za dobijanje statusa zemlje kandidata za članstvo u EU.

Prijedlog nove metodologije o proišrenju Zapadnog Balkana koju tek treba da usvoje zemlje članice Evropske unije pozdravio je predsjedavajući Predsjednštva BiH Željko Komšić koji je kazao da će nova metodologija ubrzati primjenu evropskih standarda u BiH.