Za korupciju je potrebno dvoje: Aljoša Čampara traži nabavku kamera koje će policajci nositi na uniformi

Posljednje Vijesti

Nakon što su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo po hitnom postupku usvojili prijedlge izmjena zakona o policijskim službenicima i o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, te nakon usvajanja dnevnog reda, počeo je zastupnički sat na kojem zastupnici imaju priliku postaviti pitanja i inicijative.

Zastupnik Aljoša Čampara (SDA) uputio je inicijativu da se izvrši prioritetna nabavka opreme za snimanje policijskih službenika, a koja će se nalaziti na policijskoj uniformi.

– Obzirom da je dosta prijava građana nekorektnog ponašanja pojedinih policajcaca, posebno saobraćajne, dobivanjem ovih kamera, poboljšat će se stanje u policiji. Doprinjet će se većoj zaštiti policijskih službenika, obzirom da neće biti opterećeni eventualnim lažnim i neosnovanim prijavama za koruptivne aktivnosti te će i građani koji eventualno nude mito biti procesuirani. Za korupciju je potrebno dvoje. Sa korupcijom u policiji je neophodno boriti se svim snagama te bi se usvajanjem ove inicijative postiglo niz pozitivnih efekata i dopinijelo u rješavanju korupcije – rekao je Čampara.

Leave your vote