in , ,

Denis Bećirović bez dlake na jeziku o napadima na Senada Hadžifejzovića: “Svi ekstremi koji ugrožavaju sigurnost novinara i njihovih porodica moraju biti najoštrije sankcionirani”

Denis Bećirović se oglasio o napadima na Senada Hadžifejzovića.

Denis Bećirović se oglasio o napadima na Senada Hadžifejzovića.

“Principe imate ili nemate. Principi nisu švedski stol da ih možete uzimati kad hoćete i šta hoćete. Zato godinama principijelno govorim da je neprihvatljivo da bilo koja politička stranka uređuje program bilo kojeg medija, a pogotovo da vodi organiziranu kampanju sa ciljem diskreditacije bilo kojeg novinara u Bosni i Hercegovini. U tom smislu smatram nedopustivim negativnu kampanju i napade na cijenjenog bh. novinara Senada Hadžifejzovića i njegovu porodicu. Svi ekstremi koji ugrožavaju sigurnost novinara i njihovih porodica moraju biti najoštrije sankcionirani.

Političari se svjesno izlažu svjetlu javnosti, sa svim svojim prednostima i slabostima koje to nosi, te mogu očekivati povećan stepen interesovanja za svoj rad, poteze, izjave i stavove. Dakle, politički predstavnici su više od drugih građana podložni kritikama i te činjenice moraju biti svjesni, a posebno moraju voditi računa kakve poruke upućuju prema novinarima.

Sloboda govora i rada medija u državi Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od temelja demokratije. Svako onaj ko na bilo koji način potkopava slobodu medija puca u budućnost i temelje naše domovine. Cilj novinarstva da se događaj prikaže tačno, istinito, uravnoteženo i nepristrasno, bit će doveden u pitanje ako centri političkog odlučivanja budu glavni faktor u kreiranju uređivačke koncepcije u medijima.

Demokratija, mir i socijalna pravda su nezamislivi bez objektivnih i profesionalnih medija. Slobodni i pluralistički mediji od najveće su važnosti za funkcioniranje demokratskog društva i države. Nezavisni mediji su esencijalni dio pravne države, a pravo građana da budu tačno, istinito, pravovremeno i relevantno informirani je zagarantirano Ustavom BiH, kao i brojnim međunarodnim konvencijama. To bi trebalo da imaju na umu i svi oni koji svjesno ili nesvjesno ugrožavaju medijske slobode.

Prava na slobodu mišljenja, te slobodu izražavanja usko su povezana sa slobodom okupljanja i udruživanja, te sa slobodom štampe i medija. Ovo pravo spada u prvu generaciju ljudskih prava. Zajedno sa pravom na život i fizički integritet, jednakost pred zakonom i istu zaštitu pred sudom ovo pravo predstavlja jedno od temeljnih građanskih i političkih prava. Neki autori medije često označavaju kao „četvrti stub” u državi (pored izvršne, zakonodavne i sudske vlasti).

Uloga medija je od vitalne važnosti za stvaranje kulture demokratije. Mediji imaju presudan značaj u omogućavanju slobode izražavanja, jer ova sloboda postaje smislena jedino onda kada se slobodno koristi u javnom životu. Preduslov za bilo kakvu stabilnost medija – čak i samog društva – jeste postojanje pravnog okvira koji garantira slobodu izražavanja. Sloboda izražavanja je jedna od najbitnijih sloboda, i kao takva je zaštićena mnogim međunarodnim poveljama za zaštitu ljudskih prava, prije svega zbog njene presudne važnosti u podsticanju demokratije.

Opasne kampanje protiv novinara i nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini predstavljaju otvorene pokušaje gušenja slobodnog novinarstva u jednoj demokratskoj državi, suprotno svim načelima na kojima počiva Evropska unija”, istakao je Bećirović.

Gradonačelnica Benjamina Karić ugostila Abdulaha Sidrana: “Oduševio me nevjerovatnom energijom i voljom za život”

Željko Komšić zatvorio temu za sva vremena: “Srbija i da hoće ne može ništa nametnuti visokom predstavniku”