in ,

Nesvakidašnji skup u Banja Vrućici u Tesliću

U hotelu Kardial u Banja Vrućici u Tesliću održan je nesvakidašnji skup, koji je posredstvom readmisije vratio u BiH djecu i starije osobe u velikom broju, radi se većinom o Romima

U hotelu Kardial u Banja Vrućici u Tesliću održan je nesvakidašnji skup, koji je posredstvom readmisije vratio u BiH djecu i starije osobe u velikom broju, radi se većinom o Romima.

Posredstvom readmisije vraćeno je nekoliko tisuća osoba koji su putem ovoga projekta koji se implementira preko Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH pronašli novi dom koji im je obnovljen ranije, ako su ga imali, u preko 20-ak općina koji su se u projekt readmisije uključili.

Piše: Erna Elčić za bhdijaspora.net

Još se uvijek općine mogu uključiti prijavljujući osobe koje se žele vratiti ili su se vratile, ali im treba smještaj, koliko-toliko odgovarajući.

U hotelu je skup bio od 2.-4. veljače, a bilo je oko 40-ak osoba različitih profila, nacija, vjera i stranački pripadnosti koji su došli kao predstavnici pojedinih kantona iz BiH i RS. Atmosfera je bila liijepa uz iznošenje problematike kako da readmisija što bolje uspije, bolje reći povratak.

Na tim osobama, u skladu sa sklonostima, jer dolaze iz različitih socijalnih kategorija, provode se educiranja I prekavlifikacije na temelju koji je određeni broj njih pronašao posao. Među istima ima i nepismenih tako se za neke koji žele provodi opismenjavanje.

Zahvaljući upornom radu napravljena je i usvojena studija, od FBiH, RS-a i Brčko distrikta. Ovo će sve pomoći da se što bolje readmisije implementira na terenu. Radi se o građanima koji su prije rata živjeli u BiH, pa su u ratu otišli u druge zemlje, i nemogu više živjeti u drugim zemljama, već se moraju vratiti u zemlju porijekla, tj. u BiH.

Vlasti zemlje iz koje se građani trebaju vratiti prijave se Ministarastvu sigurnosti BiH, koje daje informacije Ministarstvu za ljudska prava BIH. Važno je, ne samo da ljudi dođu, nego i da im se osigura kako će tu živjeti. Za njih se prave zgrade koje financiraju strani donatori i sufinanciraju domaći. Ako se varaćaju u svoje kuće, u tom slučaju, za njihov smještaj se rekonstruiraju te zgrade, odnosno kuće, ako je to potrebno učiniti. Želi ih se prilagoditi iz dolazeći prilika, ambijenta, okoline u sadašnje prilike, tako da ne bi doživjeli neke vrste stresa.

Sve ispred MInistarstva za ljudska prava i izbjeglice koordinira gđa Diana Delalić koja kasnije sa lokalnog nivoa, kantona i općina poziva predstavnike, koji rad readmisije provode u dijelo na terenu, brinući se za povratak pojedinih osoba. Socijalna komponenta njihova povratka je vrlo bitna, da ljudi znaju što ih čeka, je oni dolaze iz jedne zemlje koja je standarizirana, koja im je pružala usluge da se mogu liječiti, da mogu boraviti, dakle želi ih se potpuno prilagoditi i akomodirati u novu sitauciju i orkuženje. Najviše povratnika ima u ZE-DO kantonu, Zvorniku, Bjeljini i Brčko distriktu, kao i u osalim mjestima.

Kao zaključak sudionici skupa su izrazili podršku prihvaćanja i integraciji ljudi koje se žele vratiti. Osigurana su i sredstva preko općina, kantona za integraciju građana koji se varaćaju. Entiteti i kantonalne službe imaju parvo nadgledati predmete koji su povezani sa povratkom i kontrolu osoba koje se vraćaju, kao i utrošak sredstava. U ovome projektu predviđeno je oko 10 okruglih stolova na lokalnom nivou i oko 6 regionalinh okruglih stolova u pojedinim regijama, među kojima je prvi već bio u Livnu prije pandemije korona virusa, evo sad ovaj u B. Vrućici k. Teslića. Ovaj skup svakako treba pozdraviti u nadi da dobro čini osobama koje se žele vratiti.

Milorad Dodik progovorio o ultimatumu Valentina Inzka: “Pokazao je niske strasti i mržnju prema srpskom narodu”

Samo u BiH: Profesor poništio ispit jer su skoro svi studenti imali maksimalan broj bodova