More stories

  • Parlament BiH

    Znate li koliko stotina miliona godišnje bh. političari troše na svoje plate?

    Ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucija BiH u prošloj godini iznosili su 985.005.924 KM, a izvršeni rashodi budžeta institucija BiH 909.967.585 KM, navodi se u Izvještaju o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu. Izvještaj je usvojilo Vijeće ministara BiH na posljednjoj sjednici, nakon čega će Ministarstvo finansija i […] More