More stories

  • Smjernice za održavanje nastave: Po učeniku 4 kvadrata

    Nastava u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo će početi 1. septembra, a kako bi se taj proces odvijao bez problema i straha od zaraze, nadležno kantonalno ministarstvo u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima su donijeli smjernice.

    Shodno tome, posjetili smo OŠ “Malta” i provjerili da li je sve spremno za početak nove školske godine. Na ulazu u OŠ “Malta” dočekalo nas je dezinfekciono gazište, a zatim je uslijedila dezinfekcija ruku, kao i mjerenje temperature. Osim toga, na svakom uglu ove obrazovne ustanove postavljeni su ilustrovani posteri koji će učenicima na zanimljiv […] More

  • Kako nastavnici zlostavljaju učenike u Sarajevu: Objavljeni su zastrašujući i šokantni podaci

    Tokom proteklih godina u sarajevskim osnovnim školama zabilježeno je nekoliko slučajeva u kojima su nastavnici osumnjičeni ili optuženi za bludne radnje nad svojim učenicama. Za slučajeve se sazna prilično kasno, a s obzirom na to da se ponavljaju to pokazuje da sistem koji bi trebao zaštititi djecu ne funkcioniše kako treba. O slučajevima u kojima […] More