in ,

Visoki predstavnik Christian Schmidt uputio vrlo jasne i nedvosmislene riječi: “Stabilna i nezavisna Centralna banka BiH je javni interes”

Visoki predstavnik Christian Schmidt pohvalio je Centralnu banku BiH na izvršavanju njenih ustavnih i zakonskih obaveza u najboljem interesu cijele zemlje.

Visoki predstavnik Christian Schmidt pohvalio je Centralnu banku BiH na izvršavanju njenih ustavnih i zakonskih obaveza u najboljem interesu cijele zemlje.

Svi građani države BiH u oba entiteta i u Brčko Distriktu profitiraju od stabilne valute, ističe se u saopštenju OHR-a.

“Centralna banka BiH doprinosi očuvanju stabilnosti domaće valute i bankarskog sektora, čak i u vrijeme globalnih kriza. Prije samo nekoliko dana je izvršila distribuciju sredstava MMF-a Bosni i Hercegovini čija je namjena ublažavanje posljedica pandemije covida-19. Međunarodne agencije za kreditni rejting, čiji izvještaji služe kao smjernice prilikom donošenja odluka o investicijama, kontinuirano prepoznaju značajnu ulogu Centralne banke BiH,” izjavio je visoki predstavnik.

U telefonskom razgovoru sa guvernerom Senadom Softićem, visoki predstavnik je izrazio punu podršku ovoj instituciji i radu Upravnog vijeća, naglašavajući da je očuvanje kontinuiteta njezinog rada i nezavisnosti od politike ključno za sveukupnu stabilnost i razvoj Bosne i Hercegovine.

Mediji na njemačkom jeziku bez pardona o tome pišu: “Srpske fantazije o povlačenju SAD-a s Kosova”

Mijatović: “Interesantna je panika na izjavu Komšića od strane onih koji su postali multimilioneri isključivo zahvaljujući konstitutivnosti”