Bosanski jezik u Velikoj Britaniji i Danskoj: BH UK Network fantastičnim korespondencijama u dijaspori pravi veliku razliku!

BH UK Network u saradnji sa udruženjima “Otkrij bosanski” iz Beča i “Očuvanje bosanskog jezika i kulture u Danskoj” će u aprilu održati online seminar za učitelje i nastavnike bosanskohercegovačkih dopunskih škola iz Velike Britanije i Danske.

U skladu sa trenutnom situacijom, seminar će se održati online putem zoom aplikacije, 10. i 11. aprila od 10h do 14.00h. Ponosni smo činjenicom da bh.dopunske škole u Velikoj Britaniji rade u kontinuitetu već više od 25.godina.

Stručno usavršavanje i daljno obrazovanje visokog kvaliteta uspostavlja jako važan aspekat u cjeloživotnom učenju (Life long learning),posebno za maternji jezik i nastavu bosanskog jezika. Izvan matice postoji, nažalost, vrlo malo ponuda. Naime, takve ponude se čak ne orijentišu na izučavanje bosanskog jezika u višejezičnom društvu i nisu prilagođene odgovarajućem planu i programu koji bi bili nastavnicima uputa i pomoć pri realizaciji nastave. Upravo zbog ovakve potrebe formirano je udruženje „Otkrij bosanski” u Beču koje će zajedno u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu ponuditi najsavremenije seminare prateći najnovije metodičke, didaktičke i jezičke potrebe našim nastavnicima koji predaju u inozemstvu nastavu maternjeg jezika.

Sa jednog od ranijih seminara

Ciljevi projekta su:

• Stjecanje novih naučnih i stručnih saznanja iz oblasti lingvistike (Norma bosanskog jezika) / kontrastivna analiza prilikom učenja bosanskog jezika

• Usvajanje savremenih metodičkih i didaktičkih modela u nastavi jezika i književnosti sa fokusom na specifične okolnosti učenje jezika i književnosti izvan matične domovine; uloga višejezičnosti pri očuvanju maternjeg jezika, motivacija kao pokretač za revitalizaciju prvog jezika.

Predavači seminara su : Prof. mag. Azra Hodžić-Kadić, i dr. Halid Bulić.

Azra Hodžić- Kadić je profesorica bosanskog i hrvatskog na Sprachcentrumu (Centar za strane jezike) na Univerzitetu u Beču te ujedno zaposlenica na Akademiji za nauku u Austriji na odjelu za manjinske jezike. Doktorantica je i slavistike u Beču. Više od deset godina predaje i izučava bosanski, hrvatski, srpski, francuski te njemački kao strani jezik na raznim visokoškolskim ustanovama u Austriji.

Njena područja istraživanja su manjinski jezici, višejezičnost, proučavanja bosanskog jezika u višejezičnom društvu kao i uloga maternjih jezika u formiranju policentričnog identiteta. Incijatorica je uvođenja bosanskog jezika kao stranog na Univerzitet u Beču (izborni i studijski predmet) te pokretačica projekta „Otkrij bosanski – Entdecke Bosnisch – Discover Bosnian”, koji je ujedno i registrovano udruženje u Beču i ima za cilj promoviranje bosanskog jezika i višejezičnosti u inozemstvu. Udruženje ima za cilj iznjedriti istoimena 4 udžbenika te dva gramatička priručnika. Prvi udžbenik je ugledao svjetlo dana.

Halid Bulić vanredni je profesor na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Unverziteta u Sarajevu. Ujedno je i voditelj fakultetskog Centra za bosanski, hrvatski i srpski jezik pri Centru za naučno-istraživački rad i stručne aktivnosti.

Doktorirao je na Univerzitetu u Sarajevu 2013. godine. Objavio je naučne knjige Iz morfologije i sintakse savremenog bosanskog jezika (Slavistički komitet, Sarajevo, 2011), Teme iz lingvističke bosnistike (Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 2016), Pragmatički aspekti romana Ponornica Skendera Kulenovića (Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 2018), Pragmatika (Bookline, Sarajevo, 2019, u koautorstvu sa Sabinom Bakšić), knjigu poezije Televizionar (PrintCom, Tuzla, 2011) te preko sedamdeset naučnih i stručnih radova.

Za knjigu Teme iz lingvističke bosnistike dobio je 2017. godine nagradu Hasan Kaimija, a za knjigu Pragmatika nagradu za najbolji univerzitetski udžbenik na Sarajevskom sajmu knjiga 2019. godine. Učestvovao je na više međunarodnih naučnih skupova i držao predavanja na više evropskih univerziteta (Berlin, Poznanj, Budimpešta, Graz). Predsjednik je Instituta za bosanski jezik i književnost u Tuzli te urednik magazina za jezik i književnost Lingvazin – saopšteno je iz BH UK Network.

Leave your vote

Video snimci sa interneta

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.