Član Predsjedništva Denis Bećirović uputio prijedlog za rješavanje državne granice BiH i Hrvatske, rok za izvještaj 60 dana

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je prijedlog sa dva zaključka za pomjeranje stvari s mrtve tačke kada je u pitanju rješavanje državne granice BiH i Hrvatske.

U svom prijedlogu Bećirović prvo obrazlaže aktuelno stanje s kratkim historijatom, a zatim predlaže dva zaključka sa zaduženjima Vijeću ministara i Državnoj komisiji za granicu.

Bećirović u zaključcima prvo predlaže da se zaduži Vijeće ministara BiH i Državna komisija za granicu BiH da, najkasnije u roku od 45 dana od dana usvajanja ovih zakljudaka, Predsjedništvu dostave izvještaj o dosadašnjim pregovorima u vezi sa međudržavnim razgraničenjem između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Također, drugi zaključak je da se zadužuje Vijeée ministara BiH i Državna komisija za granicu BiH da, najkasnije u roku od 60 dana od usvajanja ovih zakljuaka poduzmu potrebne mjere za dinamiziranje nastavka procesa ratifikacije Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Šta se do sada dešavalo?

Postupak ratifikacije ugovora o državnoj granici izmedu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, u Bosni i Hercegovini je započet odmah nakon njegovog potpisivanja 1999. godine. U Hrvatskoj ovaj ugovor nikada nije došao u ratifikacionu proceduru, iako je više puta najavijivano pokretanje ratifikacije u Saboru.

U ugovoru o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske naznačeno je da je državna granica između dvije države određena na osnovu graničnog stanja u vrijeme prestanka postojanja Socijalistitke federativne republike Jugosiavije i uzajamnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Nakon potpisivanja ugovora o državnoj granici, s obje strane pojavili su se zahtjevi za reviziju utvrđene granične crte. Pored problema primjene UN-Konvencije o pravu mora iz 1982. godine i Pomorskog zakonika iz 2004. godine, Republika Hrvatska je notom od 3. maja 2006. godine obavijestila Vijeće ministara BiH o stajalištima vezanim za granicu u području općine Neum osporavajući pripadnost dijelova teritorije Bosne i Hercegovine u području otoka Veliki i Mali Školj i u području poluotoka Kleka — rt Ponta Kleka.

Prema dokumentaciji kojom raspolaže Državna komisija za granice BiH, a koju je usaglasila i verificirala nadležna komisija Republike Hrvatske i koja je ugrađena u potpisani ugovor o državnoj granici, te imajući u vidu međunarodno-pravnu prirodu principa uti possidetis iuris, neupitno je da Bosni i Hercegovini pripadaju dijelovi teritorija u području Neuma koje je

naknadno tražila Republika Hrvatska.

U isto vrijeme, pojedini članovi Državne komisije za granice BiH, u sazivu Komisije konstituisane u oktobru 2005. godine, iskazali su stav da granicu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na rijeci Uni od naselja Ivanjska do ušća Une u rijeku Savu treba povući sredinom rijeke.

Povodom zahtjeva za reviziju identificirane kopnene granice ugrađene u ugovor, Državna komisija za granice je zaključila da nema mandat da to mijenja niti je u toku pregovora imala mandat da ustupa pojedine dijelove teritorije Bosne i Hercegovine susjednoj državi niti da od te države zahtijeva ustupanje dijelova njenog teritorija.

Zaključno članom 3 ugovora utvrđeno je da se ugovorne strane mogu saglasiti o izmjeni protezanja granice radi olakšanja životnih uslova stanovništva uz granicu i drugih razloga.

Bećirović smatra da je ratifikacija ranije potpisanog ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i njegovo stupanje na snagu predstavlja rješenje prihvatljivo za obje ugovorne strane.

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.