Galantna gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić ne prestaje oduševljavati javnost: “Kasarnu “Jajce” neće biti jednostavno obnoviti, ali je vrijeme da pokrenemo proces”

Posljednje

Građani Sarajeva, ali i brojnih drugih gradova u BiH ne kriju oduševljenje početkom mandata galantne gradonačelnice Benjamine Karić. Sada je još više očigledno da je Bosni i Hercegovini neophodna potpuna politička smjena generacija.

“Kasarnu “Jajce” neće biti jednostavno obnoviti, ali je vrijeme da pokrenemo proces”, započela je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić pa nastavila.

“Danas sam obišla ovaj objekat i informisala se o aktivnostima koje je ranije Gradska uprava poduzela za privremenu zaštitu od daljeg urušavanja.

Održala sam sastanak sa Farukom Kapidžićem u prostorijama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na ovu temu.

Za obnovu kasarne “Jajce” nam je potreban investitor i saradnja državnih, federalnih i lokalnih organa vlasti.

Naredni sastanak planiram sa premijerom Novalićem, nakon čega ću predstaviti plan za kasarnu “Jajce””, istakla je Karić.

Inače, kasarna “Jajce” nalazi se u starogradskom naselju Vratnik, na dominantnoj poziciji iznad Sarajeva i vidljiva je sa skoro svih tačaka u gradu.

Ovaj kompleks vojnih objekata građen je u etapama, od austrougarskog perioda pa do 1948. godine.

Smještena je na platou južnog dijela ostataka zidina srednjovjekovnog starog grada, čija je teritorija zaokružena između 1729. i 1816. godine i tako svjedoči o kontinuitetu građenja fortifikacijskih objekata na tom strateškom području od srednjeg, pa sve do druge polovine 20. vijeka.

Neposredno pred početak posljednjeg rata u BiH, u proljeće 1992. godine JNA je napustila kasarnu. Odnesena je sva pokretna imovina, a uništene su elektroinstalacije i dio drugih instalacija. A nakon što je objekat preuzet od strane Armije BiH bio je izložen granatiranju i teško je oštećen.

Od 1995. do 2002. u dijelovima kompleksa bile su smještene jedinice Vojske FBiH i Oružanih snaga BiH, a od 2002. teško oštećeni objekti kompleksa nisu u redovnoj upotrebi. Od 2002. naziv kompleksa je kasarna „Safet Hadžić“.

Graditeljska cjelina Jajce kasarna sa pratećim objektima je od 2009. godine na listi nacionalnih spomenika BiH.

Leave your vote