Kabinet člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića oglasio se saopštenjem za javnost: Državni zakon o gasu najbolji okvir za realizaciju projekata u gasnom sektoru

Kabinet člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića oglasio se povodom projekata gasnih interkonekcija, navodeći kako je jedinstveni državni zakon o gasu najbolji okvir za realizaciju projekata u tom sektoru.

“Projekti gasnih interkonekcija (Nova istočna i Južna interkonekcija) koji su predloženi kao tačke dnevnog reda predstojeće sjednice Vijeća ministara BiH, sastavni su dio ustavnih nadležnosti države BiH u oblasti energetike i jedan od važnijih elemenata za energetsku sigurnost i stabilnost opskrbe naše zemlje – saopćeno je iz Bećirovićevog kabineta.

Od samog početka, Kabinet Bećirovića je zauzeo stav da je jedinstveni državni zakon o gasu najbolji okvir za realizaciju spomenutih, ali i svih drugih pojedinačnih projekata u oblasti gasnog sektora.

Naime, savjetnik člana Predsjedništva BiH Mirza Kršo smatra kako bi na taj način država Bosna i Hercegovina realizovala svoje ugovorne obaveze prema Energetskoj zajednici, te svoje ustavne nadležnosti u pogledu uspostave jedinstvenog tržišta i garantovanja slobodnog kretanje roba, usluga, kapitala i lica, te međuentitetskog transporta i uspostave javnih korporacija predviđenih Aneksom 9.

“Na tom stajalištu, dr. Bećirović je inicirao niz konkretnih koraka kojim bi se ovo pitanje uredilo u najboljem interesu svih građana i nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, 07.02.2023. godine dr. Bećirović je Predsjedništvu BiH predložio ‘Preporuku za izradu i usvajanje Zakona o gasu Bosne i Hercegovine’, koja je i usvojena na 3. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH od 22.02.2023. godine – podsjeća Kršo.

Istovremeno, precizira kako je obrazloženje koje je pratilo spomenuti materijal vrlo detaljno i sveobuhvatno tretira postojeće probleme u oblasti sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini, “a koji nastaju upravo zbog nepostojanja državnog zakona o gasu BiH i koji se mogu riješiti samo njegovim usvajanjem, a ne bilo kojim pojedinačnim projektom”.

Kršo, nadalje navodi kako se iz spomenutog jasno izdvajaju dva principijelna zaključka – da je jedinstveni državni zakon o gasu optimalan okvir za ispunjavanje ustavnih i preuzetih ugovornih obaveza BiH, te usklađivanja sa pravnom stečevinom EU, odnosno da državni zakon o gasu treba biti usklađen sa relevantnim ustavnim i preuzetim ugovornim obavezama iz oblasti sektora prirodnog gasa, te u skladu sa Trećim energetskim paketom EU i pravnom stečevinom EU, na način kako je navedeno u pratećem obrazloženju (tačke od a – r).

Kršo u tom kontekstu podsjeća kako je na 3. redovnoj sjednici usvojen i zaključak Predsjedništva BiH kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ovih zaključaka, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavi na razmatranje i usvajanje Zakon o gasu Bosne i Hercegovine, uvažavajući ustavne i ugovorne obaveze Bosne i Hercegovine, kao i smjernice sadržane u Obrazloženju ove tačke.

“Obzirom da do postavljenog roka, a niti do danas, Vijeće ministara nije dostavilo nacrt zakona o gasu BiH, niti je odgovorilo na urgenciju Kabineta dr. Bećirovića, od 05.05.2023., evidentno je da Vijeće ministara nije ispunilo svoje obaveze po ovom pitanju – ističe Kršo u izjavi u vezi s tretiranom problematikom.

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.