Mirko Šarović zabrinuto tvrdi: “Milorad Dodik je jučer dao još jednu saglasnost”

Posljednje Vijesti

– Svojim susretom sa Milanovićem Dodik neće donijeti nikakav doprinos bilo kakvoj stabilizaciji prilika u BiH. Ovakvi sastanci služe samo tome da se Dodik prikaže kao neko ko kao nešto radi za rješenja kriza koje je u najvećoj mjeri sam izazvao – poručio je Mirko Šarović, predsjednik SDS-a.

„Sa druge strane, ono što je ostalo u sjeni a što ustvari posebno zabrinjava jeste davanje Dodikove saglasnosti da se produži mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i to po poglavlju VII Povelje UN-a, koje uključuje i upotrebu sile od strane EUFOR-a! Ta rasprava će se obaviti u narednih nekoliko dana u Vijeću sigurnosti UN-a ali ono što je posebno važno jeste da davanje saglasnosti na produženje ovakvog mandata zatvara vrata bilo kakvom manevru nekim zemljama i indirektno osnažuje ulogu Visokog predstavnika u BiH!“ – kazao je Šarović.

Ukoliko bi uloga EUFOR-a bila drugačija, ističe Šarović, umjesto ove sa kojom se Dodik usaglasio a o čemu će se sada voditi rasprava u Vijeću sigurnosti, i samo postojanje visokog predstavnika izgubilo bi smisao.

„Međutim, Dodikovom saglasnošću stvari idu potpuno u suprotnom smjeru“ – zaključio je Šarović.

Leave your vote