Nezapamćena bruka i sramota u BiH, istraživanje pokazalo: Kod 78 posto direktora javnih poduzeća u Federaciji utvrđena je stranačka pripadnost

Biznis Posljednje Vijesti

Javna poduzeća u Federaciji ne posluju transparentno, ne postoji odgovornost za rezultate poslovanja, kao ni kontrola nadležnih institucija nad njihovim radom.

Istraživanje koje je proveo CCI pokazalo je da javna poduzeća u nadležnosti FBiH ne posluju transparentno, te da ne postoji odgovornost za rezultate poslovanja, kao ni kontrola nadležnih institucija nad njihovim radom. Istraživanje je pokazalo da snažan utjecaj politike na zapošljavanje rukovodećih kadrova u javnim poduzećima FBiH, odnosno odabir direktora i članova nadzornih odbora, rezultira time da javna poduzeća djeluju u interesu političke stranke, a ne u interesu društva i građana.

Od ukupno 48 javnih poduzeća koja su u nadležnosti Federacije BiH, CCI je obradio podatke za njih 14 i to za razdoblje od 2010. do 2020. godina.

“U ovom period poziciju direktora i direktorica JP obnašalo je 46 osoba za 14 JP za koje smo uspjeli prikupiti podatke. Za 78 posto njih utvrđena je stranačka pripadnost što jasno pokazuje da stranačka pripadnost na rad JP postoji. Posebno je zabrinjavajuće da je većina ovih osoba imenovana u period kada je stranka ispred koje su imenovani činila vlast u FBiH”, navodi Emina Ćatić, projektna koordinatorica CCI-ja.

S obzirom na navedene probleme, CCI je, u suradnji sa zastupnicima u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH i izaslanicima u Domu naroda Federacije BiH, formirao radnu grupu za depolitizaciju i poboljšanje efikasnosti JP.

Poručeno je da je potrebno revidirati natječajne procedure pri zapošljavanju, te uraditi sistematizaciju radnih mjesta, ali i osigurati zakonsku odgovornost članova uprave.

“Jasno nam je svima da smo kroz sve ove godine u sva javna poduzeća, žargonski rečeno, trpali stranački podobne i bespotrebno zapošljavali kadrove, tako da imamo prekomjerno zaposlenih ljudi u svim javnim poduzećima”, ističe DF-ova zastupnica u Parlamentu FBiH Mara Đukić.

SDP-ov zastupnik Elvir Karajbić tvrdi kako treba uvesti sankcije za rad menadžmenta ukoliko oni konstantno prave gubitke: “To se može napraviti na način da se izmijeni zakon u Federalnom parlamentu. Ukoliko negativno posluju određena poduzeća ili ukoliko im padne izvještaj u Parlamentu, da automatizmom pada i menadžment”.

Karajbić naglašava da Parlament već 4 godine ne raspravlja o revizorskim izvještajima ureda Federacije BiH u kojima je niz negativnih mišljenja. 48 javnih poduzeća koja su u nadležnosti Federacije BiH broji najmanje 22.000 zaposlenika od kojih je najveći broj uposlen u JP Elektroprivreda BiH. Upravo je ovo poduzeće vodeće i po ukupnim dugovanjima.

Leave your vote