Nove mjere Christiana Schmidta: Ko ne bude poštovao odluke visokog predstavnika ide u zatvor do pet godina

Odluka kojom je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt poništio odluke NSRS-a i nametnuo izmjene Krivičnog zakona za kršenje ustavnog poretka države, objavljena je na stranici OHR-a, čime je i zvanično stupila na snagu.

Ključna odredba se odnosi na izmjene Krivičnog zakona BiH u dijelovima koji se odnose na podrivanje ustavnopravnog poretka BiH i provođenje odluka visokog predstavnika.

U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine u članu 156. stoji: “Ko fizičkom silom ili prijetnjom fizičke sile” zamjenjuju se riječima: “(1) Ko silom ili prijetnjom sile ili na drugi protupravan način”.

Iza stavke 1. dodaju se nove st. 2. i 3. koje glase:

“(2) Za krivično djelo iz stavke (1) ovoga članka izreći će se sigurnosna mjera zabrane obnašanja dužnosti.

(3) U skladu s člankom 113. i 114. ovoga zakona, izrečena kazna za krivično djelo iz stavke 1. ovoga članka ima kao pravne posljedice osude:

a) prestankom službene dužnosti i prestankom radnog odnosa; b) oduzimanje odlikovanja;

c) zabrana obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem tijelu koje se financira iz javnih sredstava u cijelosti ili djelomično; d) zabrana obnašanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem tijelu koje se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava.”

Član 2

(novi član 203.a)

Iza člana 203. Kaznenog zakona dodaje se novi član 203.a koji glasi:

“Neprovođenje odluka visokog predstavnika”

Član 203a

(1) Službena osoba u instituciji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno kantona, grada ili općine ili mjesne zajednice ili bilo koji oblik lokalne uprave i samouprave, odnosno odgovorna osoba koja ne primjenjuje, provodi, izvršava ili na drugi način ne postupa po odluci Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ili koja sprječava ili na drugi način ometa njenu primjenu, provedbu ili izvršenje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2)Osoba iz stava (1) kojoj je naređeno, neposredno ili posredno, da se ponaša na način iz stava (1) ovog člana, a osjećala se prinuđena da izvrši takvo naređenje da ne izgubi sredstva za život ili da ne bude izložena maltretiranju na radu, ali je obavijestila nadređenog da se takvim radnjama može počiniti krivično djelo, može se blaže kazniti.

(3) Osoba iz stava (1) kojoj je naloženo, neposredno ili posredno, da se ponaša na način iz stava (1) ovog člana, ali je o takvoj situaciji obavijestilo nadležnog tužioca, oslobodit će se kazne.

(4) Za krivično djelo iz stava (1) ovog člana izriče se mjera bezbjednosti zabrane vršenja službe.

(5) U skladu sa čl. 113. i 114. ovog zakonika, kazna za krivično djelo iz stava (1) ovog člana povlači kao pravne posljedice osude:

a) prestanak službene dužnosti i prestanak radnog odnosa;

b) oduzimanje odlikovanja;

c) zabrana vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kom organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava;

d) zabrana sticanja službene dužnosti u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava.”

Član 3 (Izmjena i dopuna člana 239.)

Član 239. Krivičnog zakonika mijenja se i glasi:

“(1) Službena osoba u instituciji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ili u kantonu, gradu ili općini ili mjesnoj zajednici ili bilo kom obliku lokalne uprave i samouprave, odnosno odgovorne osobe, koja ne primjenjuje, ne provodi ili na drugi način ne poštuje konačnu i obavezujuću odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uključujući odluku o privremenoj mjeri, konačnu i obavezujuću odluku ili privremenu mjeru Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine ili Evropskog suda za ljudska prava, ili ko spriječi ili na drugi način ometa primjenu, provođenje ili izvršenje takve odluke, kaznit će se kaznom zatvora do između šest mjeseci i pet godina.

Osoba iz stava (1) kojoj je naređeno, neposredno ili posredno, da se ponaša na način iz stava (1) ovog člana, a osjećala se prinuđenom da izvrši takvo naređenje da ne izgubi sredstva za život ili da će biti izloženo maltretiranju na radu, ali je obavijestio/la nadređenog da se takvim radnjama može počiniti krivično djelo, može se blaže kazniti.
(3) Osoba iz stava (1) kojoj je naloženo, neposredno ili posredno, da se ponaša na način iz stava (1) ovog člana, ali je o takvoj situaciji obavijestila nadležnog tužioca, oslobodit će se kazne.

(4) Za krivično djelo iz stava (1) ovog člana izriče se mjera bezbjednosti zabrane vršenja službe.

(5) U skladu sa čl. 113. i 114. ovog zakonika, kazna za krivično djelo iz stava (1) ovog člana povlači kao pravne posljedice osude:

a) prestanak službene dužnosti i prestanak radnog odnosa;

b) oduzimanje odlikovanja;

c) zabrana vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kom organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava;

d) zabrana sticanja službene dužnosti u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, upravnom ili bilo kom organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava.

Član 4 (Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu 2. jula 2023. godine, objavljuje se na službenoj web stranici Ureda visokog predstavnika i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Video snimci sa interneta

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.