in , , ,

Pogledajte šta je BiH najviše izvozila u 2020. godini

Smanjenje izvoza i uvoza ostvareno je u trgovini sa SAD-om i Kinom

Bosna i Hercegovina u 2020. godini ostvarila je ukupan obim razmjene robe u vrijednosti od 28.040.378.000 KM od čega vrijednost izvoza iznosi 10.825.649.000 KM, a uvoza 17.214.729.000 KM. U odnosu na prethodnu godinu obim razmjene je smanjen za 12% odnosno 3,6 mld KM.

Kao rezultat smanjenog izvoza od 1,04 mld KM i smanjenog uvoza od 2,66 mld KM za posljedicu imamo smanjenje spoljnotrgovinskog deficita za 20% u odnosu na prethodnu godinu a koji iznosi 6,4 mld KM.

Ukupan pad Izvoza je rezultat smanjene vrijednosti izvoza u sve zemlje glavne partnere a i ostale zemlje sa kojima obavljamo spoljnu trgovinu, osim Turske i Švicarske:

Njemačka -3% ( 51 mil KM)
Hrvatska -1,6% (23 mil KM)
Srbija -12,3% ( 171 mil KM)
Italija -21,7% (285 mil KM)
Austrija -7,7% (84 mil KM)

Uvoz je smanjen iz svih spoljnotrgovinskih partnera, u nastavku 5 zemalja sa kojima BiH najviše trguje:

Hrvatska -17,3% ( 608 mil KM)
Srbija –9,9% (274 mil KM)
Njemačka -9,6% ( 170 mil KM)
Slovenija -12,8% (228 mil KM)
Italija -15,3% ( 258 mil KM)

Suficit ostvarujemo sa Austrijom i Njemačkom; Italijom i Slovenijom imamo preko 50% pokrivenosti uvoza izvozom dok ostale zemlje su rangirane ispod 50%.

Evropska unija (EU) – najznačajniji partner

BiH u spoljnotrgovinskoj razmjeni sa EU učestvuje sa 72,8% izvoza i 69,0% uvoza. Na tržište EU izvezeno je robe u vrijednosti od 7.774.913.000 KM ( -14,3% u odnosu na 2019.), dok je uvoz iznosio 11.582.890.000 KM (-9,11% u odnosu na 2019.). Najznačajniji partner po obimu spoljnotrgovinske razmjene iz EU je Republika Hrvatska. Obim spoljnotrgovinske razmjene sa Hrvatskom u 2020. godini iznosio je 4.33 mld KM, od čega je izvoz iznosio 1,42 mld KM a uvoz 2,90 mld KM. Po sektorima, najveći pad je ostvaren u izvozu ruda, metala i nj proizvoda dok je kod uvoza najznačajni pad zabilježen kod uvoza mineralnih goriva, pri čemu treba imati na umu da su cijene nafte i naftnih derivata tokom 2020. godine imale rekordno niske nivoe. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 41%.

U strukturi najviše izvezenih proizvoda u Hrvatsku u 2020. godini, izdvajamo 5 tarifa:

Električna energija 212 mil KM
Dijelovi obuće 60 mil KM
Hula-hop čarape 58 mil KM
Tkanine 56 mil KM
Sjedala 56 mil KM

U 2020. godini iz Hrvatske je na tržište BiH najviše uvezeno:

Naftna ulja i ulja bit.min 651 mld KM
Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže čokoladu 98 mil KM
Električni generatorski agregati ( CT 8502) 86 mil KM
Šećer od šećerne trske ili repe 57 mil KM
Portland – cement 56 mil KM

CEFTA 2006 ( CEFTA) drugi najznačajnji partner BIH

Nakon EU, u spoljnotrgovinskoj razmjeni BiH sa CEFTA-om učestvuje sa 16,8% izvoza i 16,4% uvoza. Na tržište CEFTA-e u 2020. godini je iz BiH izvezena roba u vrijednosti od 1,81 mld KM i izvoz je u odnosu na prethodnu godinu manji za 11,80%. Sa područja CEFTE uvezeno je robe u vrijednosti od 2,77 mld KM, što je za 9,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama CEFTA-e iznosi 65,05%. BiH ostvaruje suficit sa svim zemljama CEFTA-e osim sa Srbijom, gdje je pokrivenosti uvoza izvozom pala na 48,7%. U 2020. godini izvoz i uvoz su smanjeni sa svim zemljama CEFTA-e osim Kosova koji ima nisku osnovicu 2019. da bi bila mjerodavna za poređenje.

Najznačajniji spoljnotrgovinski partner iz CEFTA regiona po obimu razmjene je Srbija. Na tržište Srbije izvezli smo robe u vrijednosti od oko 1,22 mld KM, što je za 12,34% manje u odnosu na prošlu godinu. Sa područja Srbije, uvezli smo robe u vrijednosti oko 2,51 mld KM i time smanjili uvoz za 9,87% u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji pad uvoza i izvoza je ostvaren u trgovini mineralnih goriva.

U 2020. godine na tržište Srbije najviše se izvezlo:

Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena 132 mil KM
Električna energija 131 mil KM
Toplo valjana žica od želj. 76 mil KM
Drvo ( obrađeno po dužini) 72 mil KM
Konstrukcije 42 mil KM

Iz Srbije u 2020 godini smo najviše uvezli:

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala 183 mil KM
Hljeb, peciva, kolači, keksi i ost.pek.pz. 66 mil KM
Preparati za ishranu životinja 63 mil KM
Ulje od sjemena suncokreta 56 mil KM
Kukuruz 52 mil KM

EFTA i ostala tržišta

Na učešće EFTE i ostalih zemalja spada 16,6 % uvoza i 11,4 % izvoza BiH. Najznačajniji partner EFTE je Švicarska sa kojom se gotovo i obavlja sva spoljnotrgovinska razmjena sa BiH. U 2020. godini izvoziz Švicarske je povećan za 10,79% i iznosio 266 mil KM je a uvoz smanjen za 53% i iznosio je 210 mil KM.

U tzv “ostalim tržištima“ ili „ trećim zemljama“ najznačajniji spoljnotrgovinski partner po obimu razmjene je Turska, Kina itd. U 2020. godini obim razmjene sa Turskom iznosio je oko 1,09 mld KM. Izvoz u Tursku u iznosio je preko 316 miliona KM i veći je u odnosu na prethodnu godinu za 6,73% a razlog povećanja izvoza zbog niske osnovice poređenja (u 2019. godini nesprovođenje sporazuma o slobodnoj trgovini). Uvoz iz Turske smanjen je za 6% i iznosio je oko 782 miliona KM. Pokrivenost uvoza izvozom je smanjena i iznosi tek 40,4%.

Na tržište Turske u 2020. godini najviše se izvezlo:

Ulje od sjemena suncokreta, šafranike i sl 82 mil KM
Otpaci i lomljavina od željea ili čelika 44 mil KM
Sjedala 34 mil KM
Goveđe meso svježe ili rashlađeno 25 mil KM
Kraft papir i karton 16 mil KM
U 2020. godini iz Turske se najviše uvezlo:

Bakrene ploče, limovi i trake 26 mil KM
T majice i sl 23 mil KM
Šipke i profili od aluminija 19 mil KM
Agrumi svježi ili suvi 17 mil KM
Tepisi i ostali tekstilni podni prekrivači 14 mil KM

U ostalim tržištima poslije Turske, najveći obim razmjene ostvarujemo sa Kinom, gdje je važno napomenuti kako nam pokrivenost uvoza izvozom iznosi tek 6%. Smanjenje izvoza i uvoza ostvareno je u trgovini sa SAD-om i Kinom, dok je u Rusiju izvoz povećan, saopćeno je iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.

Ko je novi predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija

Tragedija u BiH: Mladić poginuo u slijetanju “Golfa” s ceste, još dvije osobe povrijeđene