Pravni institut u BiH i Ambasada SAD: “Strpljenje i istrajnost Bosne i Hercegovine u NATO integracijama – izazovi i prednost”

Događaji Posljednje Vijesti

Udruženje Pravni institut u Bosni i Hercegovini uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u okviru “Projekta za jačanje euroatlantskih reformi” (Project for Enhancement of Euro-Atlantic Reforms- PEER) izradilo je i, danas u Sarajevu, promovisalo Policy Brief “Strpljenje i istrajnost Bosne i Hercegovine u NATO integracijama – izazovi i prednosti/perspective.”

Istraživački/autorski tim kojeg čine Sead Turčalo, Muhamed Mujakić, Dijana Gupta i Biljana Radanović analizirali su tok integracija Bosne i Hercegovine u NATO savez uz objektivno istraživanje problema, naučno utemeljenih činjenica sa stavovima i preporukama u Policy Briefu da je pitanje članstva Bosne i Hercegovine strateški prioritet uz neophodno aktivno učešće šireg spektra sudionika u procesu BiH ka Euro-Atlantskim integracijama.

Na promociji su bili Eric Nelson, ambasador SAD u BiH, pukovnik Olcay Denizer, aktivni komandant NATO štaba u BiH, Sifet Podžić, ministar odbrane BiH, Muhamed Smajić, zamjenik predsjednika Komisije za saradnju s NATO-om te članovi Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Asim Sarajlić i Nikola Lovrinović.

Zaključeno je da je Bosna i Hercegovina perspektivna država koja u svim segmentima treba odlučno da gradi put ka integraciji Bosne i Hercegovine u Euro-Atlantske integracije.

Autorski/istraživački tim odlučan je u namjeri da, potakne državne institucije i lidere, da u saradnji sa organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom, građanima BiH, međunarodnom zajednicom, medijima, izgrade partnerski odnos i zajedno rade na provođenju aktivnosti u napretku BiH na njenom putu u Euro-Atlantske integracije.

NATO integracije Bosne i Hercegovine će donijeti sigurnost, mir i ekonomski prosperitet Bosni i Hercegovini i naprosto one nemaju alternative.

Dokument je dostupan na web stranici: https://boljadrzava.org/strpljenje-i-istrajnost-bosne-i-hercegovine-u-nato-integracijama-izazovi-i-prednosti-perspektive/.

Leave your vote