Građani i dalje napuštaju BiH, a zvanični podaci potvrdili gdje najčešće odlaze!

Iako nije riječ o sveukupnim podacima o iseljavanju iz BiH, ukazuju na zemlje koje su najčešće destinacije za emigrante iz BiH. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nije nadležno za emigracionu politiku iz Bosne i Hercegovine, odnosno za odlaske stanovništva iz Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou. U okviru svoje nadležnosti za iseljeništvo, Ministarstvo […]

Nastavi čitati